Кметът на „Тунджа” внесе възражение срещу приетия от Общински съвет бюджет 2017

DSC04169Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев е внесъл възражение пред председателя на Общински съвет „Тунджа” срещу приетия на сесията на 27 януари променен бюджет на общината за 2017 г. С него той е върнал за ново разглеждане приетото решение за бюджета като незаконосъобразно и нецелесъобразно.

Георги Георгиев се е позовал на правото си според чл. 45 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който „кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове.”

Основните му съображения са, че приетите от съветниците изменения на първоначалния проект за бюджет нарушават прилагането на законовите разпоредби на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., Кодекса на труда, както и нормативните актове, свързани с трудови и осигурителни плащания.

Във възражението е посочено, че за приетите изменения липсват съществени принципни основания, които да определят нови приоритети с общинския бюджет и да посочат различен подход за постигане целите на общината.

Възраженията за незаконосъобразност и нецелесъобразност са развити в 7 страници по конкретните изменения, които съветниците са приели по различните параграфи. Посочени са и съображения срещу приетите промени в списъка за капиталовите разходи.

От тук нататък очакваме Общинския съвет да насрочи заседание, на което да разгледа възражението, засега нагласите са това заседание да бъде на 21 февруари, но тепърва ще разберем дали ще се случи, коментира още Георги Георгиев и допълни, че с неговото възражение община „Тунджа” няма приет бюджет.

 

 

About the Author :

Leave a reply