Кметът на Стралджа отчете свършеното през 2014 г.

DSC03487Третата година от мандат 2011-2015 – 2014 г. беше по-специфична за община Стралджа, защото беше година, в която се проведоха два избора – за европарламент и за български парламент, а това се отрази малко върху фокуса на общината и на гражданите, защото се пресече взаимодействието между общината и държавата, но въпреки това затрудненията са преодолени и община Стралджа извърши немалко работа по всички присъщи за дейността й направления, заяви кметът на общината след отчета, който направи пред общински съветници, кметове, кметски наместници, представители на общинска администрация, директори на учебни и социални заведения, ръководители на фирми и НПО, граждани и медии. Той заяви, че общината успешно е продължила да работи по одобрените проекти с европейско и национално финансиране, които за годината възлизат над 7 млн. лв.

DSC03446Той подчерта, че е продължила работата по важните за общината проекти – за пътищата от ДФ „Земеделие”, който сега стартират, за животинските отпадъци, който ще касае целия Югоизточен планов район и за регионалното депо. Той изрази увереност, че те ще се реализират до крайния срок през следващата година, за да се ползват от хората.

 

DSC03448Пред  присъстващите той отчете свършеното по всички приоритети на работа на общината през третата година на мандат 2011-2015г. Определяйки периодът като особено динамичен, но и успешен, Митко Андонов направи една доста обширна равносметка на свършеното като подкрепи всички изводи с множество конкретни факти и детайли. Той посочи за пореден път основните принципи, които спазва при изпълнение на задачите си като кмет на общината – открито управление и прозрачност на процесите, законосъобразност и целесъобразност, диалогичност и партньорство, финансова стабилност и дисциплина, ефективност на инвестициите. през изминалата 2014 г. Той изтъквна, че системно и последователно се използват всички инструменти за осигуряване възможност за заетост и получаване на доходи. За подобряване и изграждане на инфраструктурата на общината и създаване на по-добра околна среда, зони за отдих и туризъм ефективно се използват всички възможни ресурси.

DSC03470За 2014г. е реализирана строителна програма на стойност 3 914 629 лв..Предстои реализацията на инфраструктурни проекти за 7 560 065 лв. Общината разполага с изцяло реновирана мрежа от учебни заведения, подобрена спортна база. Периодът е изключително успешен в областта за съхраняване и развитие на културните традиции. Отчита се ангажираност на всички институции в борбата с битовата престъпност. Конструктивни и коректни са отношенията общинска администрация – ОбС. За мотивация на ромите и включването им в обществения живот се правят не само подобрения в кварталите, но и се изисква тяхното адекватно социално включване. Общината е в добро финансово състояние, развиват се човешките ресурси чрез обучения, основани на анализ и потребности. Приключвайки своя отчет кметът Митко Андонов изрази увереността си, че изминалата година е ползотворна и избраният път за развитие на общината ще продължи. Той благодари на общинските съветници, на всички партньори, на гражданите на общината, на администрацията за положения труд и на всички, които по един или друг начин са допринесли за процеса на израстване на местното самоуправление.

About the Author :