Кметът на община “Тунджа” подписа първите 12 договора за проекти “С Тунджа в сърцето”

DSC01252Ямбол, 12.03.2018 г.

На 6 октомври 2017 г., точно на рождения ден на общината, когато тя навърши своите 30 години, бе обявен рестартът на платформата „С Тунджа в сърцето“. В конкурса за обществени инициативи на платформата, до 15 декември 2017 г., бяха подадени 40 проектни предложения на читалища, кметства, училища и неправителствени организации от населените места на община „Тунджа“.

DSC01256Сключването на споразуменията с бенефициентите ще бъде проведено на три етапа през календарната 2018 г. На първия етап бяха одобрени 18 проекта с обществена значимост на обща стойност 50 664.56 лева.

Днес, на 12.03.2018 г., бяха подписани първите споразумения със следните бенефициенти:

DSC01261НЧ „Отец Паисий – 1926“, с. Завой за проекта „Грижа за природата–надежда за бъдещето“. Инициативата има екологична насоченост и включва дейности за подобряване на облика на населеното място със силен акцент върху участието на местната общност.

Кметство село Козарево за проекта „Красива и чиста природа“. Ще бъдат реализирани дейности за осигуряване на по – добри условия за обществена активност и създаване на нови зелени пространства за отдих и свободно време.

DSC01262НЧ „Христо Ботев-1928“, с. Ботево за проектът „Здрав дух и здраво тяло“. Ще бъде създадена зона за спорт и отдих на младите хора с тяхното пряко участие. Ще бъдат доставени и монтирани фитнес уреди на открито.

НЧ „Паисий Хилендарски-1928“, с. Миладиновци за проектът „Обновяване на пенсионерски клуб“. Ще бъде подобрена средата за организация на свободното време на възрастните хора в селото с техния пряк ангажимент и с участието на децата, учениците, младите хора и цялата местна общност.

DSC01266НЧ „Зора-1930“, с. Челник за проекта „Среща с миналото“. Ще бъдат създадени условия за популяризиране на местните бит и традиции чрез подобряване на облика на част от материалната база на местното читалище с участието на самодейците от селото.

НЧ „Напредък-1927“, с. Голям манастир за проекта „Да върнем спорта в селото“. Инициативата включва дейности за осигуряване на условия за спорт и отдих с обществения ангажимент на местната общност.

DSC01269НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1926“, с. Генерал Инзово за проекта „Информационен справочник“. Ще бъде съставено, издадено и популяризирано печатно издание за Акбунарската къща, местните бит и традиции на селото. В съставянето на справочното издание ще участват активно и местните самодейци при читалището.

Кметство село Калчево за проекта „Изграждане на кът за спорт и свободно време“. Инициативата е формулирана с широкото участие на местната общност на населеното място и включва поредица от дейности  за подобряване на обществената среда.

DSC01270ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново за проекта „Психологическа подкрепа и неформално образование чрез създаване на многофункционална виртуална стая“. Проектът включва създаването на ново интерактивно желано пространство за учениците, учителите и родителите, което да позволява прилагането на иновативни модели на обучение и комуникация.

DSC01271ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево за проекта „На „Зелено училище“ в моето училище – да учим и спортуваме на открито“. Инициативата ще позволи да бъде осигурена нова образователна среда на открито, в създаването, на която ще участват заедно учениците, учителите и родителите.

НЧ „Д-р Петър Берон – 1941“, с. Коневец, за проекта „Минало в бъдещето под сянката на трите дъба“. Проектът е дело на местните самодейци от читалището, които разработват концепция за популяризирането на местните бит и традиции. Ще бъдат изработени нови костюми за читалищните формации на основата на автентичната коневска носия.

DSC01274Кметство село Овчи кладенец за проекта „Грижа за хората – надежда за бъдещето“. По проекта, в непосредствена близост до Клуба на пенсионера, ще бъде създадена среда за отдих и общуване на открито за възрастните хора на населеното място.

До края на месец март ще бъдат  сключени договорите и за останалите 6 проекта от първия етап на Обществената инициатива „Заедно с община Тунджа“ в рамките на платформата „С „Тунджа в сърцето“. Изпълнението и отчитането на дейностите трябва да приключи до края на месец април.

DSC01276През 2017 г. Община „Тунджа“ беше отличена с Първо място и приз в първото издание на Програмата за добри практики в местното самоуправление в България за платформата „С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи“. Конкурсът се провежда от Фондация за реформа в местното самоуправление и Съвета на Европа.

DSC01280 DSC01283

About the Author :