Кметът на община “Тунджа” кани на обществено обсъждане на бюджет 2022 г.

П О К А Н А 

Кметът на Община „Тунджа“, на основание чл.84, ал.6, във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси 

О Б Я В Я В А 

ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“ ЗА 2022 г. 

Обсъждането ще се състои на 23. 03. 2022 г. (сряда) от 10,30 часа  в  залата на I-ви етаж на Община „Тунджа“ – Ямбол.

Поканата за участие се отправя към всички заинтересовани лица и организации при спазване на действащите противоепидемични мерки. 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ    / п /    

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”   

About the Author :

Leave a reply