Кметът на община „Тунджа” е избран за заместник–председател на РАО “Тракия”

DSCN5133 (1)Нови ръководни органи бяха избрани на проведеното на 25 март 2016 г., в гр. Стара Загора, Общо събрание на Регионалната Асоциация на Общините “Тракия”.

Председател на Управителния съвет на асоциацията през мандат 2015-2019 г. ще бъде кметът на община Първомай Ангел Папазов, а негови заместници – Георги Георгиев – кмет на община Тунджа, Иван Алексиев – кмет на община Поморие и Кичка Петкова – кмет на община Чирпан.

Делегатите на Общото събрание единодушно приеха работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2016 г.

Основни приоритети залегнали в работния план са: стимулиране на сътрудничеството между общините и обмяната на опит и добри практики; представителство и защита на интересите на членовете пред централната власт; трансгранично сътрудничество; развитие на гражданското общество чрез подкрепа и съдействие за силно и отговорно към гражданите местно самоуправление и институционална устойчивост.

Регионалната Асоциация на Общините “Тракия” е учредена е на 30 юли 1997 като неправителствено, независимо и доброволно сдружение на общини. Днес това е най-голямото по територия и население регионално сдружение на общини в България, обхващащо около 25% от територията на страната и население над 1 300 000 души.

Асоциацията е разположена на територията на 8 области: Област Стара Загора, област Пловдив, област Бургас, област Пазарджик, област Хасково, област Сливен, област Ямбол и Област Кърджали, в нея членуват 36 общини, асоцииран член е Съюзът на тракийските дружества в България.

About the Author :