Кметът на община Стралджа спонсорира снегопочистването с лични средства

At. KirovС адмирации към всички земеделски производители, които при първия сняг подпомогнаха  безвъзмездно почистването на селските улици,  кметът на община Стралджа Атанас Киров лично се ангажира със собствени средства да  осигури  гребла за местни трактори, пясък  и гориво за последващо снегопочистване.  Само седмица преди поредните снежни дни  г-н Киров, заедно със своите заместници Божидар Нихорлиев и  Иван Иванов,  направи пълен обход на селата за осъществяване на разговори с кметове и земеделски производители  по  уточняване  използването на земеделска техника  в предстоящо снегопочистване.

Съвсем в навечерието на поредните снежни дни, г-н Киров финансира закупуването на най-необходимите две гребла, които веднага са предоставени за ползване. Едното е предоставено  на земеделски производител от с. Недялско, който ще почиства със свой трактор селата Недялско, Първенец, Люлин, Богорово и Правдино. В Саранско са осигурени средства за гребло на друга машина, г-н Киров осигури финансирането  на гумите и цялостното окомплектоване на трактора за зимно почистване на района. Проведени са разговори с по един земеделски производител във всяко населено място, който със своя техника е потвърдил, че ще почиства  селищата, като горивото изцяло е личен ангажимент на кмета Атанас Киров.

Фирмата, с която общината има подписан договор за зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа,  извърши първите услуги по снегопочистване под сериозния контрол на зам. – кмета Божидар Нихорлиев. С потвърждение от страна на кметовете  и км.наместници, представените протоколи за извършените дейности и вложени материали са коригирани плюс предвидени компенсации за почистване от техника на местен земеделски производител  на междуселищен път Зимница-Драгоданово. Така сметката, която като начало  общината  заплати  на фирмата,  е в размер на 10 хил. лв. за снегопочистване в общината плюс още 5 хил. лв. за града. В сравнение с предходни години сумата е далеч по-малка. Контролът по фирменото снегопочистване и опесъчаване  продължава както от страна на общинското ръководство така и от кметове и км.наместници.

About the Author :