Кметът на община Стралджа отчете успешен трети мандат

DSC04050Кметът на община Стралда Митко Андонов отчете пред препълнената зала на народно читалище „Просвета” – Стралджа направеното в общината през третия му мандат в периода 2011-2014 г.

Той направи кратка ретроспекция на постигнатото през четирите години във всеки един от десетте му управленски приоритета: Насърчаване и подкрепа на бизнеса;

DSC04067Грижа за хората чрез подобряване и изграждане инфраструктурата на общината; Грижа за хората – създаване на по-добра околна среда, зони за отдих и туризъм; Грижа за децата и младите хора; Грижа за възрастните хора и хората с  увреждания; Подпомагане и развитие на здравеопазването в общината; Грижа за съхраняване и развитие на културните традиции в общината; Работа по подобряване на обществения ред и сигурността гражданите; Подобряване на административното обслужване и развитие на гражданското общество;  Политика на съставяне, изпълнение и разходване общинския бюджет.

DSC04059Като обобщение в края на отчета кметът открои няколко извода за направеното през мандата:

– Системно и последователно се използват всички инструменти за осигуряване възможности за заетост и получаване на доходи;

– За мандата е реализирана строителната програма на стойност 6 448 572 лв., на етап реализация са проекти  на стойност  15  818  664 лв. и поддържаме банка технически проекти на стойност 79  853  570 лв.

DSC04057– Успешно работим по разработването и реализирането на европейски проекти. За мандата привлечените средства са:

25 670 654 лв. – средно на гражданин 1 948 лв.

– Разполагаме с изцяло реновирана мрежа учебно възпитателни заведения, подходящо оборудвана и обезпечена за качествена грижата за децата и младите хора;

– Спортните дейности се развиват в подобрена спортната база, стимулираме развитието на спортните клубове и масовият спорт;

DSC04070– Мандатът е изключително успешен в областта за съхраняване и развитие на културните традиции, и популяризиране на местния фолклор на национално и международно равнище;

– С основание мога да определя взаимоотношенията Общински съвет – общинска администрация  като конструктивни и коректни.

– Общината  е  в  добро  финансово  състояние.

И накрая като благодари на всички, той отправи посланието за следващия кметски мандат, призовавайки хората заедно да продължат напред.

DSC04054 DSC04071 ???????????????????????????????

 

About the Author :