Кметът на община Болярово Христо Христов: През следващата година община Болярово ще бъде освободена от разходи в образованието и социалната дейност

DSC09955– Какви проблеми с ел. захранването има в община Болярово?

–  Като цяло ние работим добре с ръководството на ЕВН и те са насочвали достатъчно инвестиции. През последните няколко години аз лично съм доволен от онова, което се свърши, тъй като в много от населените места, в това число и в общинския център, бяха сменени голяма част от електрическите стълбове, бяха сменени множество проводници с т. нар. усукан проводник. Но напоследък има един проблем с ел. захранването в Малко Шарково, Голямо Шарково, Воден, Крайново и Странджа, за който ще сигнализираме в централата на ЕВН в Пловдив и до ръководството в Елхово. Не знам каква е причината, но през последните два месеца 7-8 пъти стават изключвания на тока и аварии в случаи на вятър, дъжд, гръмотевици.

Разбрах, че има смущения по отношение на това, че те захранват и цялата охранителна система по отношение на охраната на държавната граница, но какъвто и да е проблемът, той трябва да намери някакво решение, защото в крайна сметка с часове хората остават без ток, а сега наближават коледни и новогодишни празници.

–   Какви мерки сте предприели за зимното поддържане?

–   Имаме изключително добър и богат опит в чистенето на сняг. Ние сме една от общините в Ямболска област, в която снегонавяванията са най-много, взели сме си добри поуки от миналата година, защото от края на 2016 г. до февруари 2017 г. – 40 дни бяхме в снежен капан, но никъде не оставихме затворени пътища и то в рамките на 24 часа. От 1 януари 2018 г. четвъртокласната пътна мрежа ще бъде почиствана от общината, т. е. ние сами ще изпълняваме всички дейности. Имаме да почистваме 81 км четвъртокласна пътна мрежа, а втори и трети клас пътищата ще се почистват от фирма „Техностройинженеринг”, която има сключен договор с Областно пътно управление. Преди 2 седмици проведохме общински щаб за зимното поддържане, на който изслушахме готовността на всички фирми и организации, които имат отношение към снегопочистването. По отношение на четвърти клас пътищата, включително и населените места, ние сме предвидили тази година достатъчно техника – две машини ще бъдат в град Болярово, от които едната е чисто нова. Две машини има в село Златиница, една машина в Голямо Шарково и една машина в Горска поляна. Освен това допълнително аз съм пуснал заповеди и сме сключили договори със замеделски производители. Надяваме се при създадената организация проблемите да бъдат по-малки и да направим всичко възможно своевременно да бъдат почиствани пътищата. Държа да вметна, че ние бяхме единствената община, която на територията на Южна България не затвори пътя и достъпа до град Бургас.

–  Какво обсъждахте на последното заседание на Общинския съвет?

–  Няколко бяха важните точки в последното заседание за годината. Една от тях беше последната промяна в капиталовата програма и промените в бюджета в приходната и в разходната му част. Приключваме добре финансово годината. Имаме съвсем малко неразплатени средства, които не ни стигат в местните приходи. За сметка на това остават около 200 000 лв. преходен остатък в държавните дейности най-вече от социалните заведения. Работихме с вътрешен заем, който в края на годината беше върнат, това са вътрешни сметки, които общината има. Втората важна точка за мен е, че днес задействахме процедурата за проекта за депото между Елхово и Болярово с приемането на докладна записка от Общинския съвет. Това е проект, с който двете общини ще кандидатстват, мисля че още в началото на януари той ще бъде внесен. Той трябва да бъде реализиран през следващите 30 и няколко месеца, на стойност е над 8 млн. лв. Проектът предвижда изграждането на нова рециклираща и сепарираща линия. Предстои с община Елхово да подпишем споразумението, което те също днес ще гласуват на заседанието на техния Общински съвет. От страна на община Болярово ще бъдат необходими над 500 000 лв., но се надявам чрез Фонд „ФЛАГ” и чрез ДДС-то допълнително да не натоварваме общинския бюджет.  Дялът на община Болярово е разпределен спрямо процентите и спрямо тонажа на отпадъците, които изхвърляме. Тази рециклираща и сепарираща линия ще гарантира занапред за 30-40 години едно редовно извозване и преработка на отпадъците и ползване на компоста. Има възможност и други отпадъци, които досега не се извозваха – от личните дворове, от стопанствата, да се извозват и на територията на общината ще останат по-малко отпадъци, а ние сме задължени да ликвидираме нерегламентираните сметища.

–  Ще има ли повишение на такса смет?

–   На този етап не. Ние днес гласувахме такса смет да няма промяна промилите на такса смет си остават същите. Същата остава и цената на дървата за следващата година, така че няма промяна при нас.

–   Ще има ли промяна във финансирането за общината през следващата година?

–    През 2017 г. ние отделяхме изключително много средства за дофинансиране на част от социалните заведения, в образованието, в общинска администрация. За тази година бяхме осигурили общо 270 000 лв. от общинския бюджет за дофинансиране на услугата в село Мамарчево за Дома за хора с физически увреждания, за детската градина и филиалите в Болярово, Воден, Мамарчево, Стефан Караджово и Голямо Шарково и за ОУ „Стефан Караджа”. Изключително съм удовлетворен, че наскоро с едно постановление на Министерски съвет по наше предложение беше прието СУ „Д-р Петър Берон” и ЦДГ „Здравец” с филиалите в Стефан Караджово и Воден и ОУ „Стефан Караджа” да бъдат със статут на защитени училища. Ефектът за нас е изключително голям, защото следващата година ще бъдем освободени от тези разходи.  В момента сме направили официално постъпление към Агенцията за социално подпомагане и настояваме услугата Защитено жилище за хора с физически увреждания с капацитет 8 места от следващата година да стане държавна дейност, за да може и това да облекчи бюджета на общината.

About the Author :