Клубът на туристите ветерани – Ямбол стана на 43 години

DSCF1646Клубът на туристите ветерани към Сдружение Туристическо дружество „Кабиле” е учреден на 4 февруари 1973 г. На първото учредително събрание за членове са приети 26 души туристи ветерани, а за пръв председател на клуба е избран Любен Брънеков (24. 12. 1908 г. – 27. 12. 1995 г.).

Под негово ръководство се организират излети и походи до Бакаджиците, Стара планина, Сакар, Рила, Пирин и Родопите. Клубът участва в похода Козлодуй – Околчица, по случай 100-годишнината от смъртта на Христо Ботев. През 1975 г. е проведен поход по линията на известния граничен ров на хан Тервел Еркесията от с. Дебелт до река Марица, минаващ през земите на Ямболския край. От членове на туристите ветерани е създаден оркестър, който е именуван със звучното име „Лос Бакаджикос”.

050720151545От Любен Брънеков щафетата като председател на клуба поема Атанас Шереметов през периода 1981 – 1983 г., а след него от 1983 до 1990 г. – Васил Братанов – голям природолюбител и турист, като по негово време клубът достига 120 членове.

След неговото оттегляне от активна туристическа дейност през 1990 г. поради заболяване, ръководството на клуба се поема от известната ямболска туристка Веса Пенкова. На нея дължим оцеляването на клуба през най-тежките икономически години на прехода в България след идването на демокрацията.

070220162061По предложение на председателя на клуба по това време Петка Чолакова, от 1 октомври 2006 г. той носи името на големия българин, родолюбец, ямболски турист и природозащитник Любен Брънеков. Неговият девиз е „Ако не чета не общувам с хората, денят ми е минал безцелно”.

Последните пет години председател на клуба е д-р Станка Цветкова. Благодарение на нейните организаторски умения, днес клубът е на много високо ниво и е един от най-добрите в страната, с богата и разнообразна дейност и многочислен състав – 70 души.

110720151592От началота на тази година начело на клуба застана дългогодишната алпинистка Златка Илиева. Ежеседмичните излети сред природата през почивните дни станаха традиция. През последния месец се организираха пет излета до Бакаджиците, Зайчи връх и хижа „Люляк” (Мараша).

На последната хижа беше отпразнуван Бабин ден с много песни и танци под акомпанимент и изпълнение на китара. За приятните емоции допринесе и красивата снежна природа и разходката до паметника на Панайот Хитов.

На хижа „Инже войвода” туристите ветерани отпразнуваха Трифон Зарезан с дегустация на домашни вина, с весели сценки и неизменните песни и танци. Осъществен беше и пешеходен преход от хижата през почивна станция „Ямболен”, Асан баир, радиорелейната станция, паметника на генерал майор от авиацията Дело Жулев до връх „Калето” и обратно до манастира.

About the Author :