Клубовете на БМЧК проведоха общо събрание

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 09.01.2016г. се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол в залата на ОС на БЧК – Ямбол, в него участваха делегати от петте общини – Елхово, Болярово, Стралджа, Тунджа и  Ямбол. Гости на събранието бяха: г-н Станимир Бояджиев – зам.председател на БМЧК; г-н Петър Петров – главен специалист, организационно развитие в Дирекция БМЧК – София; инж. Митко Филипов – Директор на ОС на БЧК – Ямбол; Гергана Георгиева, щатен специалист по младежка дейност в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и др.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъбранието е отчетно, за по – деловото му протичане  беше избрана Мандатна комисия за проверка пълномощията на делегатите. Председател на събранието бе Даниела Иванова, зам. областен координатор на БМЧК – Ямбол. Отчета на организацията за 2015г. бе представен по интерактивен начин чрез аудио – визуален клип. Отчета се прие с мнозинство от делегатите.След отчетния доклад гостите се изказаха, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК- Ямбол.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Г-н Станимир Бояджиев, акцентира върху доброто организационно развитие на БМЧК – Ямбол и функциониращите 15 клуба в цялата област. Отбелязано бе, че Ямболската младежка организация заема едно от водещите места сред останалите младежки организации. Г-н Петър Петров, отправи специални поздравления за начина на представяне на отчета на БМЧК, като сподели, че БМЧК – Ямбол е иноватор в метода на представяне на отчета си т.е това е първата младежка организация в страната, която използва този интерактивен метод за представяне.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAГостите заявиха, че ще споделят иновативния метод на БМЧК – Ямбол, за да се прилага и на национално ниво.

Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха План за работа на организацията за 2016г.,поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.По идея на Антоан Калъпов, доброволец на БМЧК – Ямбол бе създаден сайт на БМЧК – Ямбол, който се представи официално, след приключване на събранието  пред всички делегати. Новият сайт на БМЧК гарантира успешно позициониране на младежката ни организация сред обществото.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                                                                   Гергана Георгиева

About the Author :