Клиентите на EVN могат да видят годишното си потребление на ток

EVN_Online_plus_grafika_potreblenieEVN България вече предлага на всеки свой клиент подробна история на неговото месечно потребление и фактури за консумирана електроенергия за последните 13 месеца под формата на цветни графики. Безплатната информация е достъпна след еднократна регистрация в системата  „EVN Онлайн плюс“ на интернет страницата на компанията на линк: https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx.

Цветните графики се намират в меню „История на фактури“ и предоставят:

  • информация за количеството потребена електроенергия (в киловатчасa) за 13 месеца назад за съответната ИТН (измервателна точка номер). Графиката дава информация за потреблението за отделните месеци по тарифи – дневна и нощна.
  • информация за стойността на фактурата за консумирана електроенергия (в лева) за 13 месеца назад за съответното ИТН (измервателна точка номер).

EVN_Online_plus_grafika_stoinostЦелта е клиентите да са максимално информирани за интензивността на тяхното потребление за всеки един от последните 13 месеца, което е предпоставка за по-добра информираност и енергийна ефективност. Периодът от 13 месеца е избран, за да включва и зимните месеци, когато потреблението традиционно е най-голямо. За да се възползват от предимствата на “ЕVN Онлайн плюс”, клиентите е необходимо да извършат лесна еднократна регистрация, за която са необходими клиентски номер, номер на фактура (без значение актуална или по-стара) и имейл адрес.

Към края на 2014 г. в системата са регистрирани общо 270 000 клиентски номера, което потвърждава очакванията на клиентите на дружеството за повече онлайн услуги. В „EVN Онлайн плюс“ всеки регистриран клиент може да види отчетените показания на електромера си по тарифи, консумираните киловатчаса, периодът на отчитане, стойност на фактура, крайна дата на плащане, номер на фактура, номер на електромер и др. Допълнително в меню „История на плащанията“ е налична информация и за плащанията за потребена енергия, извършени през системата.

Сред основните предимства на„EVN Онлайн плюс“ са:

  • незабавно и сигурно онлайн плащане на консумирана електрическа и топлинна енергия с кредитна или дебитна карта, оторизирана за интернет разплащания, чрез системата на БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ
  • по-голяма защита на личните данни, чрез криптирана връзка
  • достъп до информация и плащане не само за актуални, но и за стари неплатени задължения за изразходвана електрическа или топлинна енергия
  • заплащането на цена за възстановяване на електрозахранването, прекъснато поради неплащане, вече също може да стане през „EVN Онлайн плюс“. Преди това беше възможно само на каса в „Български пощи“ ЕАД
  • възможност за регистрация до 5 клиентски номера без ограничение на броя ИТН (измервателна точка номер) към тях, като по всяко време могат да се добавят или премахват клиентски номера.
About the Author :