Клиентите на EVN вече могат по всяко време да проверят срока на плащане на текущата и следващата си фактура

EVNt_2Всеки клиент на EVN България вече може да провери по всяко време срока на плащане на своята текуща и следваща фактура за електроенергия на интернет страницата на компанията www.evn.bg или на директен линк  http://www.evn.bg/SrokPlashtane/PeymentPeriodHome.aspx.

За целта се изисква единствено въвеждане на ИТН (измервателна точка номер), която клиентите могат да намерят във фактурата си. Сроковете на плащане са посочени във всяка издадена от дружеството фактура или касов бон, но тъй като често клиентите пропускат да запазят своята фактура, компанията вече предоставя възможността за проверка на сроковете през интернет страницата си 24 часа в денонощието.

Тази възможност е особено полезна във връзка с обявената преди дни от компанията промяна на сроковете на плащане на фактурите за електроенергия в Югоизточна България. Въвеждането на новия график за плащане, който е част от подготовката на компанията за предстоящата пълна либерализация на пазара, предвижда за част от клиентите еднократно излизане по-рано на каса на фактурата през месец май, а за други през месец юни. Излизането на две фактури в рамките на един месец се налага поради влизането в новия график като общият брой фактури за годината остава 12. Всяка от фактурите ще бъде на база реален отчет за реално консумирана електроенергия за конкретно посочен отчетен период, не по-дълъг от 31 дни. Няма да има клиенти с удължен срок на отчитане поради промяната, като сроковете на отчитане остават непроменени. Както и досега, всеки клиент ще заплати единствено това, което реално е потребил. Новите срокове на плащане ще са посочени във всяка една фактура и касов бон.

Новите срокове за фактуриране и плащане ще бъдат в 4 периода в месеца съобразно календарните седмици за отчитане, вместо сегашните два периода. С това заплащането на енергията ще става по-близко до нейното отчитане, вместо месец по-късно, както е в момента. Промяната ще улесни процесите по смяна на доставчик, обмена на данни и движението на паричните потоци между всички участници на свободния пазар. По време на преходния период EVN България няма да начислява лихви за забавено плащане за издадената по-рано фактура. Процесът на изключване поради просрочие също ще бъде удължен за първата фактура по новия график, така че да не се стигне до неудобства за клиентите по време на промяната.

Информация за промяната е налична в касовите салони на „Български пощи“ ЕАД, във всеки EVN Офис,  на тел. 0700 1 7777, както и на: http://www.evn.bg/Chastni_klienti/EVN-Online-plus/Srokove-na-plashtane.aspx

Информация е изпратена и до всички клиенти, предоставили свой мобилен телефон или имейл адрес. Чрез безплатните SMS и имейл услуги за известяване на EVN България всеки клиент, който ги заяви, получава следните известия:

  • Известие за издадена фактура – с информация за отчетния период, консумираните киловатчаса, дължима сума и краен срок за плащане
  • Известие при наличие на просрочени неплатени задължения за консумирана електроенергия, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Съобщението се получава най-малко 3 дни преди прекъсване, което намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това преустановяване на електрозахранването.

И двете известия, които EVNБългария предлага безплатно, са в помощ и на всеки клиент с повече от едно място на потребление.

Информация относно заявяването на безплатните SMS и имейл услуги е налична на: http://www.evn.bg/Chastni_klienti/Elektricheska-energia/Uslugi/PotreblenieEl/Prekasvane-vazstanoviavaneEl.aspx

Денонощно на разположение на клиентите е и системата за онлайн проверка и плащане на консумирана енергия „EVN Онлайн плюс” на https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx.

 

 

About the Author :