Квартет в Музея на бойната слава

portal qЧетирима души щатен персонал вече има Музеят на бойната слава в Ямбол. С решение от последната сесия на Общинския съвет, културната институция има и Правилник за устройството и дейността си, така че всичко е вкарано в нужната юридическа рамка. За „Делник” директорът на Музея Николай Колев каза, че правилникът е минал през Министерството на културата, преди местните старейшини да кажат думата си. Квартет е направен, за да посреща посетителите и да поддържа нещата в изрядност Музея на бойната слава. Освен директора, щатен е и художник-младият дизайнер Красен Чошнов, който е завършил висшето си образование във Варна, налице е счетоводител, но няма все още уредник. Тази роля е изпълнявала до скоро на втори договор специалистът от Регионалния исторически музей Мария Георгиева, сега мястото е свободно и на бюрото на директора има пет молби за постъпване на работа. В Правилника, приет от Общинския съвет, е предвиден Музеен съвет, който всъщност е готов и в него влизат работещите в културната институция. Няма обаче още Комисия по идентификация на културните ценности. Това е тънка работа и ще иска време, понеже в идентификационната комисия трябва да са хора, имащи лиценз от Министерството на културата. Директорът на Музея на бойната слава Николай Колев е определил за безплатно посещение на институцията вторник. През другите дни учениците, пенсионерите и студентите заплащат по 2 лв., а другите граждани по 3 лв., ако искат да разгледат военната история на Ямбол и региона.

About the Author :