Квалификационен курс за “Старши спасител”

Водноспасителната служба на БЧК набира кандидати за придобиване на квалификационна степен „Старши спасител“.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са завършили успешно курсовете за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и “Воден спасител на открити водни площи и море” или „Воден спасител“;

2. Да имат стаж най-малко 10 месеца за последните 5 години преди курса, като “Воден спасител на открити водни площи и море” или 20 месеца, като ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”. Удостоверява се с копие от трудовата книжка;

3. Да представят препоръка от работодател;

4. Да представят препоръка от Областния секретариат на БЧК по местоживеене;

5. Да имат завършено средно образование;

6. Да представят медицинско свидетелство, удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане;

7. Да представят индивидуална застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.

Курсът ще се проведе в периода 30 септември – 04 октомври 2020г. в Националния учебен център на БЧК в град Созопол.

Кандидатите заплащат такса за обучение от 150,00 лв., която не включва настаняване, храна и транспортни разходи.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Марио Бързачки – гл.експерт в Дирекция „ВСС“ към БЧК, тел.: 0879 45 45 98,

e-mail: [email protected].

Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност“ в БЧК – Ямбол, тел.: 0886 344 250, e-mail: [email protected], за кандидати от Ямболска област.

About the Author :

Leave a reply