Катя Георгиева: Трябва да чуем мнението на гражданите

2Уважаеми колеги,

Днес отново сме изправени пред отговорността дали да подкрепим като общински съветници предложение на голяма група граждани, или да неглижираме и високомерно да отхвърлим искането им.

За първи път в демократичната история на Ямбол тези, които са ни избрали, се възползват от правото си да инициират местна гражданска инициатива и ние като съветници не трябва да подминаваме с лека ръка тази гражданска активност.

Внесените подписи са на 3277 граждани. Проверката на ГРАО е установила, че една част от тях не отговарят на изискванията, но ние, като участници в Инициативния комитет за провеждане на Местен референдум за дълга, най-добре знаем как хората понякога не проявяват достатъчна прецизност, за да изпишат коректно и абсолютно точно единния си граждански номер, адреса или имената си в пълнота. Още повече, че в конкретния случай няма граница, която да определя дали е валидна или не гражданската инициатива.

Факт е, че хиляди ямболски граждани са поискали от нас като общински съветници да се произнесем по проблем, който за тях е значим.

Виждаме, че общинска администрация в лицето на заместник-кмета Илиана Бицова е изразила становище, че предложението не е от местно значение, както повелява изискването на чл. 46 ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Няма тълкувание, или поне на нас не ни е известно, на понятието „въпроси от местно значение”. Ако попитате предимно младите хора, подкрепили местната гражданска инициатива, за тях е въпрос от местно значение дали ще има място за развлечение и забавление, а такива места в нашия град не са чак толкова много и да се възпрепятства съществуването на едно от тях едва ли е най-правилното решение на местната власт.

Посочва се и, че с тази инициатива не могат да се узаконяват незаконни строежи или друг вид обекти и съоръжения по смисъла на ЗУТ, но същите тези преместваеми съоръжения, временни постройки и подобрения, за които се иска да бъдат запазени, не са узаконени сега, защото кметът и неговата администрация възпрепятства издаването на разрешения, нещо което е правила преди години безпроблемно. Т. е. ясно и видно е за всички, че в конкретния случай не става въпрос за принципни решения, а за лично отношение, което е недопустимо да бъде водещо, за да се развива или не един бизнес в града. И ние като общински съветници не бива да ставаме проводници на личното отношение на кмета към конкретни представители на бизнеса.

Искам да ви посоча като пример решението, което Общински съвет взе с вашето мнозинство, колеги от ГЕРБ, на сесията на 28 февруари тази година. Тогава, въпреки нашите предупреждения, че решението не е законно, вие все пак одобрихте предложението на кмета да не се разполагат обекти до одобряване на план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, като неразделна част от Подробния устройствен план-План за регулация и застрояване на парк Боровец и виждате, че на първа инстанция Ямболски административен съд е отменил това решение. Той е приел, че са допуснати съществени нарушения, най-важното от които е че нито са потърсени, нито са уведомени засегнатите лица и организации и им е отнето правото да участват като страна и да правят предложения или възражения. С това решение тогава кметът се опита да ни вкара в неговия конфликт и вие приехте неговото предложение, а сега Общински съвет е осъден да плати 3670 лв. разноски и вероятно, както обикновено прави председателят на Общински съвет, ще продължи да обжалва без да е съгласувал с нас дали да го направи, т. е. разноските ще се увеличават.

Ние, съветниците от групата на БСП, ще подкрепим местната гражданска инициатива, за да дадем възможност на кмета и на общинска администрация да коригират поведението си спрямо този проблем, като ги призоваваме да загърбят емоциите си и да проявят разум и принципност, защото за нас е недопустимо бизнесът в Ямбол да зависи от това кого харесва или не кметът на града.

Вярваме, че разумът и желанието да чуем и да се съобразим с мнението на гражданите ще надделеят над емоциите.

Изказване на председателя на групата съветници от БСП на сесията на 7.06.2019 г.

 

About the Author :

Leave a reply