Катя Георгиева предлага Общински съвет да подготви предложения за подпомагане и преодоляване на кризата

Постоянните комисии към Общински съвет да направят предложения какви мерки да предприеме общината за подпомагане на гражданите в извънредното положение и за подкрепа на засегнатата от кризата с коронавируса ямболска икономика направи председателят на групата съветници на БСП Катя Георгиева. Цялото й изказване при обсъждане на точката за икономическите мерки:

„Уважаеми г-н Председател на ОбС – Ямбол,

Уважаеми колеги,

Уважаеми г-н Ревански,

Използвам разглеждането на точката за предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с епидемичната обстановка и за лицата заплатили абонамент за “Синя зона”, за да споделя какво мисля, още повече, че думите на кмета Ревански в началото на сесията ми допаднаха – думите за съвместна, конструктивна работа с всички общински съветници.

Това е  първият пакет от мерки на общината за подпомагане на малкия бизнес в града, който е най-силно засегнат от ограниченията в борбата с коронавируса.

Ние, социалистите, ще подкрепим тези мерки. Категорично.

Да, те ще се отразят върху планираните приходи за важни за общината дейности. Обаче днес обстановката изисква нелесни  решения.

Има един друг аспект, струва ми се, върху който трябва заедно да помислим.

Колеги, дайте да си го кажем….Правим всичко, което ни се налага от централно ниво, всичко което правят и останалите общини. Насочили сме се основно към кампания за подкрепа на местната болница, домашния социален патронаж, като подкрепа на възрастни, болни, които нямат близки и не могат да се снабдяват с най-необходимите  хранителни продукти и медикаменти. Разбира се, чрез допълнително насочения към общините финансов ресурс от държавния бюджет. И частична дезинфекция на обществените площи.

Но,  да помислим! Виждаме ли цялата картина? Не ни ли  трябва  един по-цялостен план? За по-мащабна, но и по конкретна  подкрепа на хората в нашия град! Не трябва ли да имаме готовност за кризисен план, ако се наложи, а не да тичаме след вятъра, не дай си боже?

Убедена съм, че извънредното положение, в което се намираме, изисква първо анализи и второ, политическо съгласие и обединение около работещи и добри решения за гражданите и икономиката на Ямбол.

Ние от БСП ще застанем рамо до рамо до общинската власт, ако тя върви уверено в тази посока.

Знаем ли колко са безработните семейства  в Ямбол днес, заради корона-кризата, които скоро ще са на ръба?

Колко възрастни самотни хора са на ръба?

Колко от наемателите на общински жилища са с прекратен трудов договор или в неплатен отпуск?

Колко хора са тествани в Ямбол? И защо не тестваме повече?

Каква е психическата обстановка и нагласа в града?

Колко служители, които работят за синята зона (отменена временно) сме пренасочили да подпомагат СПООР, като следят за спазването на физическата дистанция, например?

Колко са ни доброволците, скоро правихме списък за Националното сдружение на общините? Събрани ли са тези хора за среща, за обсъждане и планиране на евентуално тяхно включване при необходимост?

Как ще се справим със затоплянето на времето и излизането масово на хората по улиците. Онзи ден пред общината имаше над 100 човека, между които нямаше изискуемото разстояние. Полицията се чудеше как да ги озапти. Чакаха хората, декларации за помощи да подават.

Ако се налага, да направим проекто- преоценка на Капиталовата програма за 2020 г. Да се набележат обектите, които могат да се реализират на по-късен етап или които не е наложително да стартират следващите месеци, за да се освободи финансов ресурс при необходимост. Този ресурс да се насочи за изпълнение на мерките за справяне с кризата в момента и най-вече за мерки за преодоляване последствията от кризата. Конкретните финансови параметри вече ще зависят както от времето, в което ще продължат ограничителните мерки, така и от начина, по който ще излезем от тях. Разбира се, ще зависи и от ресурса, с който общината ще може да разполага.

Собствениците на ресторанти, хотели, магазини, спортни и фитнес зали ще  плащат ли такса за битови отпадъци за месеците, в които не работят?

Много са въпросите и неизвестните. И се нуждаят от обсъждане, от готови разчети.

Вижте, не можем и не трябва да оставяме кметския екип сам да се оправя с положението. Сигурно не им е лесно. Тук трябва да си кажем, че всеки съветник е местната власт и всеки един от нас е отговорен за вчера, днес, утре и дните след утре. Нека всички постоянни комисии да излезем с мотивирани предложения към кмета за конкретни стъпки, ама човешки, нормални и разумни и с финансови разчети. Предложения, дошли при нас от реалността на всеки един.  Нека да не се наложи, но да имаме готовност за планирани действия. С две основни задачи. Едната е да набележим мерки, с които общината да реагира на извънредното положение и да помогне в краткосрочен план на засегнатите според възможностите. Втората важна задача е разработването на програма и стратегия за възстановяване на икономиката на града след приключване на кризисната ситуация.

Да, ще кажете, всеки от нас прави по нещо, даряваме. Да, и ние сме социална партия. И ние ходим при възрастните хора, помагаме, пазаруваме, носим боб и леща….това, обаче, са ситуационни действия. Нужна ни е визия, реална, практична, която да показва на нашите съграждани, че не са оставени само на извънредни брифинги. Нужен ни е план. Обръщам се към Председателя на ОбС. Направете председателски съвет да обсъдим една такава възможност, да разпределим задачите по постоянните комисии и да начертаем практически действия. А не само да гоним рутинните си задачи. Част от вас ще кажат, че това е много тънък лед. Но нали не е по-тънък от леда на лекарите и медицинските сестри?

Това не е проверка за нас, колеги! Това е възможност да направим нещо много смислено. Стига да поискаме! Защото. Днес се раждат водачи. Но днес и умират водачи. Да бъдем полезни. Другото – и без нас ще се нареди.

Вярвам, че всички ще ме подкрепите!“

About the Author :

1 Comment to “Катя Георгиева предлага Общински съвет да подготви предложения за подпомагане и преодоляване на кризата”
  • Anonymous
    April 17, 2020 - Reply

    Кате, ако вие общинските съветници не знаете какво се прави в общината и града излиза, че нищо не се прави. Ами прочети фейсбук и ще разбереш, че в града се прави едно голямо НИЩО.

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply