Катя Георгиева лидер на БСП в Ямбол: Бюджетът на община Ямбол за 2018 г. е неприемлив

DSC00492За съжаление, отново се налага да бъдем критични към представения ни проект за бюджет на Ямбол за 2018 година.

Една страница обяснителна записка към проекта, преди предложението за решение. Само една страница, която повтаря цифрите от приложенията. И нито една ясно изведена цел, каквато в крайна сметка изисква един бюджет – какво искаме, как ще го направим и какво ще постигнем. Бюджетът трябва да обслужва намерения на администрацията. Какви са те? Не става ясно. На нивото на 2017 година ли оставаме, назад ли се връщаме или стартираме нещо дългосрочно през 2018 год. (новото, може би, е очакването за поемане на дълг от 17 млн лв., с едно според нас незаконосъобразно взето решение на общинския съвет).

Единствените акценти в тази посока плахо се появяват в протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет, но там целта, заявена от кмета е ефективно разходване на публичните средства. Това, обаче, е абсурдно като цел, тъй като задължение на кмета и на общинската администрация по Закона за публичните финанси е да управлява ефективно финансовия ресурс. Не може задължение да издигаш като цел. Няма как да подкрепим бюджет, в който не е разписан, заявен, поне един приоритет, обвързан с дългосрочния план за общината, защото това е важно за гражданите, за местната общност. Какви ще са ползите за тях от изразходването на техните средства? Повтарям – цел в материалите за сесията, преди гласуване на бюджета не е разписана.

Има трансфери между бюджети в приходната част с отрицателна стойност –  115 000 лв, от които 110 000 лв за ОД на МВР – Ямбол и 5 000 лв за професионални гимназии за спортни игри. Не искаме да критикуваме това, но и миналата година реализирахме тези трансфери, а няма обратна информация какво е свършено като отчет или доклад. Още повече, че ние тези суми не можем да ги видим в разходната част на бюджета.

515 000 лв е субсидията за спортните клубове и спортни дружества, но не става ясно по какви критерии е разпределена – важен момент при разпределянето на публичен ресурс. Разберете ни правилно, не сме против, но са важни критериите, по които се разпределят средствата. Иначе остава усещането за еднолични решения, продиктувани от лични мотиви. Т.е., когато даваме пари извън структурите на общината, трябва да е ясно за какво ги даваме и съответните бенефициенти да поемат определени ангажименти пред ямболските граждани – деца, които ще се занимават със спорт ли ще привличат или някаква инвестиция ще планират . Така се създава дисциплина на всички нива.

Ние дофинансираме сериозно общинската администрация с пари на гражданите – 626 918 лв., а това потвърждава нашата позиция, че през този мандат е раздута общинската администрация. Администрация, твърде голяма за община като Ямбол.

Няма анализ защо има твърде големи преходни остатъци във функция образование –  1 459 138 лв. (местните средства са на стойност 592 977 лв.) и  защо тези средства не са планирани за използване? Например, дворните пространства на повечето детски градини се нуждаят от реконструкция, ново озеленяване и нови съоръжения за детските площадки. Но не работим в тази посока?

В т. 14. в решението, което ни се предлага –  „Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на 100 000 лв”. И тук не е приложен анализ или информация колко са просрочените задължения към настоящия момент. И ако са повече, защо избираме тази точна цифра 100 000 лв?

Смущаваща е т. 19 в решението, предложено от кмета, а именно: „Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %”. Не можем да се съгласим с това, защото това е реално признание, че има несигурност в приходната част на бюджета, още повече че на страницата на общината няма отчет за декември 2017 г. за изпълнението му, за да  направим своите съждения. Означават ли тези заложени  90 %, че и заплатите на всички служители, които са субсидирани от общината (50 на брой) ще бъдат изплащани на 90 %. Ако кметът е  толкова несигурен, защо не намали с 10 % заложените суми в приходната част на бюджета.

Не е разписано, не е дешифровано защо в Дейност 622 – озеленяване, се залага такъв голям бюджет? Не говорим за заплати и осигуровки, а за останалата част, което е над 1 млн.лв.

В „ЧИТАЛИЩА“ в проекта за бюджета са заложени 32 400 лв. дофинансиране-субсидии. А в приложение 2 в Програмата за развитие на читалищната дейност през 2018 год. тази сума е 18 000 лв. Къде е разликата от 14 400 лв.

Вижте, ние можем да подкрепим бюджет, в който администрацията мотивирано, с аргументи разписва за какво ще отидат средствата на ямболци. Но да се доверим само на едни цифри, зад които няма информация, не можем да си позволим. Защото не можем да си представим ползите и резултатите от този бюджет. Да не говорим пък за факта, че нямаме отчет на бюджета за 2017 г. поне към месец ноември.

Имаме общ разпределен преходен остатък над 4 млн.лв., обаче искаме да поемаме дълг. Не сме съгласни. И се нуждаем от много, много обяснения от кмета, които знаем, че няма да получим. Знаем само, че отново всичко ще е прекрасно от неговите уста, напудрени фрази, хвалби, наподобяващи проповед, но не и обективна разстановка на публичния ресурс и сериозните намерения, важни не за кмета и екипа му, а за всички ямболски граждани.

По капиталовата програма:

–   Нищо удовлетворително. Доста средства за сградата на община Ямбол и за дейности на общинската администрация.Ние сме против синята зона в този мащабен вариант – пак ще закупуваме парко-автомати, леки автомобили. Концепцията „Ямбол – град в Синята зона“ е безумна за нас и твърдо ще продължаваме да настояваме тази зона да се ограничи в първоначалния си обхват – в административния център на Ямбол;

–  Поредица от проектирания, препроектирания, на които изгубваме края ние – общинските съветници, а камо ли гражданите. 11 % от сумата за проектирания е за актуализация на вече изготвено и веднъж платено проектиране. Как Ви се струва това?

–  Фитнес-зони, детски площадки 3 броя – къде? Да се прави, но да се поддържа. Иначе е безумно харчене на пари – отидете да видите детската площадка в „Златен рог“ до бл.35 – порутена, скамейките са начупени, площадката в кв. „Диана“ зад бл.18. Фитнес – зона – може би е модерно, но може да се помисли за друг вариант – ваучери. Къде са зоните за разходка на домашни любимци? Направен ли е анализ, допитване до собственици на кучета;

–  Едва 10 % от преходния остатък на стойност над 4 млн.лв е за капиталови разходи. Какво става с останалите 90 %?;

–  Отново планирани само 2 000 лв. за помощи на граждани със спешни здравни нужди,но пък за командировки в чужбина на общинската администрация и общинския съвет – 22 000 лв. Парадокси.

Неприемлив за нас от БСП е бюджетът – няма приоритети, няма отношение към хората. Няма мотивировка на числата. Не можем на сляпо да се доверим на управленския екип на г-н Славов, който през годините не успя да ни убеди, че може разумно да планира, изпълнява и отчита парите на ямболските граждани.

About the Author :