Кариера в Малко Шарково няма да има, реши Административен съд-Стара Загора

1440485401Административен съд – Стара Загора отхвърли като неоснователна жалбата на „ЕЛИМАР“ ООД – София и „МИНЕРА-ММ“ ООД – София против решение по оценка на въздействието върху околната среда (№ 6-4/2016 от 15.07. 2016) на директора на РИОСВ – Стара Загора, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение “Добив на индустриални минерали – габродиоритови порфирити и базалти от площ “Болярка”, находище Болярка” в землището на с. Малко Шарково, община Болярово, област Ямбол.

Това е радващата новина за жителите на община Болярово, село Малко Шарково, природозащитниците и обществеността и краят на една дългогодишна сага. Кариера край Малко Шарково няма да има, справедливостта възтържествува!

Преди три години, на 24 август 2015 година на площада в село Малко Шарково бе проведено обществено обсъждане на инвестиционно предложение и тогава общинският кмет Христо Христов, цялата общинска администрация, председателят на Общински съвет – Болярово (заедно с всички общински съветници), кметът на село Малко Шарково Тодорка Метаксова (и всички жители на селото), жителите на община Болярово и природозащитници заявиха открито, че няма да допуснат това на територията на селото и общината ни. Общинският кмет Христо Христов заяви тогава, а и неведнъж, че докато той е кмет няма да допусне това да се случи, независимо какви форми на протест ще са принудени жителите да предприемат.

На 13 март 2018 година, от Административен съд – Стара Загора до кмета на община Болярово бе изпратено официално Решение №94 от 26.04. 2017 г. (постановено по адм. Дело №341/2016 г., по описа на Административен съд – Стара Загора), влязло в законна сила от 07.03.2018 г., ведно с препис от Решение № 2900/07.03. 2018 г. постановено по административно дело № 6884/2017 г. по описа на ВАС-София.

Дълга и оспорвана бе битката в съда с представителите на двете фирми, застрашаващи спокойствието и чистата околна среда на общината ни. Започнала преди три години, минала пред десетки съдебни спорове и жалби, но в крайна сметка решила се положително за жителите на общината ни, на село Малко Шарково, флората и фауната ни. С тази добра новина, при получаването на решението, общинският кмет зарадва жителите на село Малко Шарково.

 

 

 

 

About the Author :