Канят ни да обсъждаме отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2016 г.

yamНа 1 август 2017 г. (вторник), от 17.30 часа, в зала 107 на община Ямбол ще се състои публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината  за 2016 г., информират от пресцентъра на общината. Поканата за обсъждането е отправена от председателя на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

В публичното обсъждане са поканени да участват жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица.

About the Author :