Кампания на КНСБ срещу сивата икономика

IMG_0110“Заплашва ли сивата икономика човешки живот?”, беше темата на пресконференцията, дадена днес, 4 септември 2019 г., в офиса на КНСБ в Ямбол. Участваха Тодор Капитанов и Даниела Алексиева – изпълнителни секретари на КНСБ, Илияна Димитрова – областен координатор на КНСБ в Ямбол, инж. Стоян Иванов – директор на дирекция “Инспекция по труда” със седалище Ямбол, Димитрина Димитрова – представител на НАП, синдикалисти.

Ямбол е 17-та по ред област, в която КНСБ провежда подобна пресконференция и разполага мобилен център пред Профсъюзния дом, за да предостави информация за вредите от сивата икономика, както и новото IMG_0106мобилно приложение, през което хората могат да подават сигнали като клиенти и като работници.

Най-страшното е не да те уволнят, а да работиш без трудов договор, коментира Тодор Капитанов. Когато го уволнят, човек мое да се регистрира в Бюрото по труда, да получи обезщетения, болнични, майчински. Ако работи и не е на трудов договор, човек не може получава обезщетения, не му са изплащани социални осигуровки и др. социални придобивки. Т.е. освен да остане без работа, човек може и да дължи пари, отбеляза изп. секретар на КНСБ.

IMG_0111Как стоят нещата в Ямбол? При средна заплата 964 лв., колкото е тя през последното тримесечие, ако работи без трудов договор, човек губи 5 474 лв. под формата на майчински за целия период от 180 дни. За евентуални болнични за период от 10 г. може да загуби 2 760 лв. Обезщетенията за безработица, изчислени еднократно, са 2 721 лв. За пенсия – 58 544 лв. се губят за период от 22 г. Общата сметка показва загуба от 69 500 лв., ако човек работи 22 г. на тази заплата и тя не се е увеличавала.

След преглеждане на Фейсбук групите за регион Ямбол, гостът установил, че най-често се обявяват почасови работни места, без трудов договор, на които хората се отзовават. А глобата за работодател, несключил трудов договор е от 1500 до 15 хил. лв., на длъжностното лице, допуснало това да случи, глобата е 1000 – 10 хил. лв.

IMG_0113Сивата икономика в България е 21 %, което е равно на 23 млрд. лв. По данни на Международната организация на труда неформалната заетост в България е в размер на 15,9%. Това нарежда България в Топ 5 сред страните от Източна Европа с най-висок процент на неформална заетост. За сравнения средният процент за ЕС е 11,6%, в Полша е 38%, Румъния – 28,9%, в Словакия – 16,7% и в Русия – 35,9%. Тези притеснителни данни са провокирали КНСБ в партньорство с Инспекцията по труда, НАП, Комисия за защита на потребителите, партньорите – Синдикатите в земеделието, в леката промишленост – шивашкия сектор, в строителството и Асоциацията на лицензираните автосервизи, да направят кампанията “Сивото убива”. То убива първо нашите права и нашите доходи и буквално ни убива на пътя, защото всеки автосервиз, който извърши некачествена услуга или с некачествени части, застрашава живота ни на пътя. Кампанията се реализира в рамките на проект “Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България” от ОП “Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

IMG_0114В строителството 60 % от довършителните ремонтни работи се извършват на сиво. Най-висок процент, близо 90 процента от труда, който се развива на сиво в България, е в сектора земеделие.

За последните 8 месеца на годината “Инспекцията по труда” със седалище Ямбол е извършила 499 проверки, проверени са 473 предприятия с 23 251 заети лица, съобщи директорът на дирекцията инж. Стоян Иванов. Съставени са 107 акта за административни нарушения.

Даниела Алексиева представи новото мобилно приложение на КНСБ “VOX KNSB”, което помага за подаване на сигнали за некоректни практики на IMG_0108работодатели и фирми, споделяне на позитивни практики. То е налично във всички платформи за мобилни приложения –  за Андроид и Айфон.

Мобилната апликация е безплатна услуга, която позволява всеки да подаде сигнал до КНСБ, а оттам и до всички държавни структури за нередности на работното му място или в търговски обекти. Анонимността на подалите сигнала е гарантирана, само администраторите на КНСБ разполагат с данните на лицето. Сигналите стигат до голяма група от хора, те могат да ги подкрепят, споделят или да следят какво се случва с решенията на проблема. Може да бъде приложен снимков материал, а приложението автоматично IMG_0107регистрира локацията, от където се подава сигналът.

От 8 юли до сега мобилното приложение е изтеглено от над 10 хил. потребители, подадени са около 50 сигнала, като 85 % са за нарушени правоотношения. Има и сигнал от Ямбол.

В края на кампанията ще бъде направена класация на коректните и некоректни работодатели на база на подадените сигнали, ще бъдат направени и предложения за законодателни промени.

 

 

 

About the Author :

Leave a reply