Кампания „Моят глас срещу наркотиците” в ОУ „Йордан Йовков”- Ямбол

сн.1 Кампания под надслов „Моят глас срещу наркотиците” проведоха в ОУ „Йордан Йовков”- Ямбол Общинският съвет по наркотични вещества –Ямбол и Превантивно информационният център за борба с наркотичните вещества. Кампанията бе организирана със съдействието на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Ямбол.

Дейностите бяха насочени към ученици от 5 до 8 клас, подбрани на базата на социален и маргинален принцип, основно деца, произлизащи от етнически общности, голяма част от които израстват при неблагоприятни условия на живот.

сн.2В кампанията участваха и ръководството и педагогическият персонал на учебното заведение. По време на кампанията бяха разпространени информационни материали за повишаване на информираността по отношение на рисковете от употреба на наркотични вещества, проведоха се и поредица от кръгли маси по темата. В заключителната част от инициативите бяха организирани спортни състезания и конкурси за рисунка.

About the Author :