Кампания за разделно събиране на стари електроуреди

yamОбщина Ямбол организира разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на града. Събирането се организира на базата на утвърден график по райони на 18 ноември (сряда) от 10.00 до 16.00ч.:  Район I – Зелени площи до Регионална здравна инспекция /бивше ХЕИ/ – Ямбол  Район II – На паркинга пред Дом за стари хора „Св. Архангел Михаил“  Район III – Кв. „Зорница”-зелени площи на ул. „Търговска” 85  Район IV – пл. „Страшимир Кринчев“ пред читалище “Пробуда“ в кв. „Каргон“  Район V – на паркинга от южната страна на ПТГ „Ив. Райнов“  Район VI- До имот на ОП „ Общински пазари и платени зони за паркиране“ на ул. „Атанас Кратунов“  Всички желаещи, могат да предадат ненужните си негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в най-близкия, удобен за тях пункт.

About the Author :