Кампания за разделно събиране на стари електроуреди

yamОбщина Ямбол организира поредна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на града. Събирането се организира на базата на утвърден график по райони на 15 и 16 юни (сряда-четвъртък) от 11.00 до 15.00ч.:

Район I – Зелени площи до Регионална здравна инспекция /бивше ХЕИ/ – Ямбол

Район II – На паркинга пред  Дом за стари хора „Св. Архангел Михаил“

Район III – Кв. „Зорница” – до бивш магазин „Пени маркет“

Район IV – пл. „Страшимир Кринчев“ пред читалище “Пробуда“ в кв. „Каргон“

Район V – на паркинга от южната страна на ПТГ „Ив. Райнов“

Район VI – До имот на ОП „ Общински пазари“ на ул. „Атанас Кратунов“ .

Всички желаещи, могат да предадат ненужните си негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в най-близкия, удобен за тях пункт.

 

About the Author :