Кампания за детска безопасност

OLYMPUS DIGITAL CAMERAБЧК е партньор на Държавна агенция за закрила на детето в популяризирането и провеждането на Национална кампания на тема „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”.

Кампанията стартира на 23 април 2014 г. и ще насочи вниманието на обществото към темата за детската безопасност и ще бъде приета като споделена отговорност и грижа, каквато е и нейната цел.

БЧК –Ямбол организира състезание за ученически екипи по оказване на първа помощ на 29.04.2014г., което е част от инициативите, които организацията ни ще организира по време на Национална кампания на тема „Детската безопосност – споделена отговорност и грижа”.

About the Author :