Кампания “Заедно за съпричастността”

С  пресконференция и две информационни събития за област Ямбол премина Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“, организирана от Мрежата от 28 информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст и Управляващите органи на програмите 2014-2020 г.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ рамките на инициативата екипът на ОИЦ-Ямбол проведе второто обучение за общините Ямбол, „Тунджа“ и Стралджа, в което се включиха  координаторите и доброволците на Българския червен кръст. Участниците се запознаха с целите на мащабната кампания и актуалните и предстоящи възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. / ОП РЧР/, насочени към представители на уязвимите групи.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОИЦ-Ямбол представи операции с фокус върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, със специален акцент върху младежите, продължително безработните и по-възрастните хора и подобряване възможностите им за включване на пазара на труда чрез осигуряване на стажуване, обучение или придобиване на ключови компетентности. Предвидени са интервениции за повишаване качество на живот на възрастните и хората с увреждания и предстоящи операции в сферата на социалното включване и борба с бедността, насочени към най-уязвимите групи.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНе на последно място са и процедурите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, чрез предоставяне на качествени и иновативни социални услуги и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо време на работните разговори екипът на ОИЦ-Ямбол представи информация за целта на проект „Услуги „лице в лице” в ЦЗСП (Център за заетост и социално подпомагане)“. Комплексните услуги в подкрепа на уязвими групи ще се прилагат чрез междусекторен подход от съвместни екипи на АСП и АЗ и имат за цел превенция и подобряване качеството на живот, както и изграждане на плавен преход между пасивно получаване на помощи към включването на лицата в трайна заетост. Дейностите по проекта предвиждат пилотно предоставяне на интегрираните услуги чрез иновативен подход на 65 места на територията на цялата страна. За област Ямбол апробиране на новия модел на административно обслужване ще бъде в община Стралджа.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAБлагодарение на партньорството и съвместната дейност на ОИЦ-Ямбол и БЧК-Ямбол, подпомогнати от активната дейност на доброволците, информацията за възможностите, които предоставя ОП РЧР ще бъде популяризирана сред уязвимите групи и ще допринесе за по-активното им социално включване и интеграция на пазара на труда.

About the Author :