Кампанията “Тунджа може” събра и предаде над тон капачки и печели все повече съмишленици

1В рамките на младежкия фестивал „Тунджа творчество и иновации“, който се проведе на 1 септември в село Безмер, се организира благотворителна обществена инициатива в подкрепа на кампанията „Тунджа“, от Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и читалища на няколко населени места, на която се продаваха сувенири и вкусни традиционни ястия. Средствата, които бяха събрани се дариха за кампанията, като общата стойност е 515 лв.

В началото на месец септември бяха предадени още 225 кг пластмасови капачки събрани за кампанията „Тунджа може“, като общото количество до момента е 1087 кг.

 

4Капачките бяха събрани благодарение на хората от населените места на община „Тунджа“, от училища, детски градини, читалища,  кметства и местният бизнес. Към общото количество предадени капачки се включи и фирма „Язаки България“, която дари 200 кг. Средствата събрани до момента са на стойност 1013 лв.

Вярваме, че тази активност ще продължи до достигане на крайната цел, а именно  закупуване на нови мобилни ЕКГ апарати за спешните центрове в селата Тенево и Скалица.

 

 

2 3

About the Author :

Leave a reply