Камион на половин цена продава НАП Ямбол на търг с тайно наддаване

NAPТоварен автомобил „Мерцедес 609 Д“ продава на търг с тайно наддаване НАП- Ямбол. Продажбата ще се извърши на 16 март в търговата зала  на  сградата на  ул. ”Джон Атанасов ” № 6 при първоначална  цена 5 хиляди лева. Камионът е собственост на фирма, натрупала задължения за данъци и осигуровки  за над 150 хиляди лева, и се предлага за последен път.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената  начална  продажна цена, се внася по банков път до 10.03.2017 г. в ТБ „СИБАНК” –клон Бургас.

Огледът ще се извършва всеки присъствен ден от 06.03.2017г.  до 11.03.2017г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адрес: гр.Ямбол, ул. “Латинка“ №1/в така наречената “Кючук махала“/.

Условията и правилата за провеждане на търговете, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Бургас Офис гр. Ямбол и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

About the Author :

Leave a reply