Камара на строителие отново отличи най-добрите в занаята

„Камара на строителите в България”  – Областно представителство – Ямбол по традиция отбеляза Деня на строителя.  „Поздравявам ви сърдечно с професионалния празник Ден на строителя- Димитровден“ с тези думи председателят на КСБ ОП-Ямбол инж. Петя Петрова откри тържествената част. „Пожелавам на всички да имате вдъхновение и вяра да продължавате да влагате енергия, познания и майсторски талант в усилията да изграждаме Ямбол и региона като едно красиво, достъпно, модерно и привлекателно място за живот!”, каза още инж. Петрова. Тази година за първи път сред гостите бяха и представители от НКСВ към Областно представителство-Ямбол.

За първи път групите «Високо строителство» и «Енергийната инфраструктура» са разделени на големи и малки фирми. Големи са вписаните дружества от първа и втора категория (над 50 човека), а малки са вписаните фирми от трета до пета категория (под 30 човека).

Наградените строители

Група «Високо строителство»

Раздел големи (над 50 човека)

???????????????????????????????Първо място в годишната класация за постигнати добри резултати през 2013 г. в изпълнение на строежи високо строителство грамота и статуетка «Колоната на Омуртаг» получи «Диана комерс-1» ЕООД.

Второ място в годишната класация за постигнати добри резултати през 2013 г. в изпълнение на строежи високо строителство грамота получи «АВС-Инженеринг-Н» ЕООД.

Трето място в годишната класация за постигнати добри резултати през 2013 г. в изпълнение на строежи високо строителство грамота получи «Инком ПВ» ООД.

Раздел малки (под 30 човека)

Първо място в годишната класация за постигнати добри резултати през 2013 г. в изпълнение на строежи високо строителство грамота и статуетка «Колоната на Омуртаг» получи «Силма 60» ООД.

Второ място в годишната класация за постигнати добри резултати през 2013 г. в изпълнение на строежи високо строителство грамота получи «Инфрастрой- инженеринг» ООД.

Трето място –грамота получи «Контраст-билдинг»ООД.

снимки 085Група «Транспортна инфраструктура»

Първо място и «Колоната на Омуртаг» за постигнати добри резултати през 2013 г.в изпълнение на строежи от транспортната инфраструктура спечели «Технострой – инженеринг 99» АД

Второ място и грамота получи «Технопътстрой» ЕООД

Трето място и грамота «СК път Строй Инвест» ООД

Група «Енергийна инфраструктура»

 Раздел големи (над 50 човека)

???????????????????????????????Първо място и «Колоната на Омуртаг» за постигнати добри резултати през 2013 г.в изпълнение на строежи от енергийната инфраструктура получи– «Овергаз инженеринг»АД

Второ място и грамота получи  «Промишлена енергетика» АД

Трето място и грамота получи «Вени 97»ЕООД

Раздел малки (под 30 човека)

Първо място и «Колоната на Омуртаг» за постигнати добри резултати през 2013 г. в изпълнение на строежи от енергийната инфраструктура получи  «Елтър» ЕООД

Второ място и грамота получи  «Ерго» ООД

Трето място и грамота беше присъдена на «Неотерм»ООД

Група «Благоустройствена инфраструктура» 

???????????????????????????????Първо място и «Колоната на Омуртаг» получи  – «Имсти» ЕООД

Второ място и грамота беше присъдена на «Акватони» ЕООД

Трето място и грамота беше присъдена на «Аквагруп-хит» ООД

Извън прилагането на  правилата на Правилника за годишната класация на КСБ и точкуването на фирмите –строители, вписани в ЦПРС-ОП Ямбол се наградиха следните фирми и лица:

«Промишлена енергетика» АД с «Колоната на Омуртаг» за изпълнени строежи през 2013г. извън Република България (на база деклариран в Регистъра производствен опит за 2013 г.)

???????????????????????????????«АВС-Инженеринг-Н» ЕООД с «Колоната на Омуртаг» за постигнати добри резултати през 2013 г. за строежи в група «Паметници» (на база деклариран в Регистъра производствен опит за 2013 г.)

арх. Иван Арнаудов – за заслуги в реализирането на проекта «Аз мога да строя»

 

 

 

 

 

???????????????????????????????ветерана Велко Георгиев Георгиев – за изключителни заслуги в областта на строителството.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

About the Author :