КАК ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БЪЛГАРИЯ?

Banner top

TP2Всеки гражданин, навършил 18 години, може да гласува на европейски избори, ако е живял в България или в друга държава – член на Европейския съюз най-малко три месеца непосредствено преди изборите. Гласуването е задължително за българските граждани.

Коя е датата на изборите за Европейски Парламент?

Европейските избори ще бъдат на 26 май 2019 г.

Къде мога да гласувам?

Избирателите в България гласуват в конкретни избирателни секции, определяни спрямо постоянния адрес на гражданите според документите за самоличност. Възможно е гласуване и в избирателни секции съгласно настоящия адрес, но е нужна предварителна регистрация при съответната общинска администрация по настоящия адрес.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна урна, но трябва да заявяват желанието си не по-късно от 30 дни преди изборния ден. Изключения при гласуването по постоянен адрес са възможни за студенти и ученици.

Каква е избирателната възраст?

В България трябва да сте навършили 18 години, за да гласувате на европейски избори.

Колко членове на Европейския Парламент се избират в България?

Избирателите ще гласуват за 17 членове на Европейския парламент през 2019 г. – колкото и на изборите през 2014 г.

Какъв е крайният срок за регистрация преди изборите?

В България не е нужно да се регистрирате преди изборите, тъй като това се прави автоматично от властите. Ако сте променили адресната си регистрация по документи, е добре да проверите дали сте в правилния избирателен списък.

Какъв документ трябва да нося в деня на гласуване?

Носете личната си карта.

Мога ли да гласувам по пощата?

Не, в България не е възможно да се гласува по пощата.

Мога ли да гласувам електронно?

За предстоящите европейски избори не е възможно електронно гласуване.

Може ли да гласувам в България, ако съм от друга страна член на ЕС?

Да, можете, като подадете стандартна декларация при съответната общинска администрация по настоящ адрес. Трябва да се регистрирате за гласуване най-малко 40 дни преди изборите и трябва да сте живели в България или в друга страна от ЕС поне три месеца непосредствено преди изборите. Повече информация можете да получите на сайта на Централната избирателна комисия.

Thistime

Регистрирайте се на https://www.ttimv.eu/YambolCCI, за да станете част от платформата „Този път ще гласувам“ , която подкрепя десетки хиляди доброволци във всички държави членки, които са се записали и са се ангажирали да убеждават и другите да гласуват на Европейските избори (23-26 май 2019).

Публикацията е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско – Промишлена Палата. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Ямболска Търговско – Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.

About the Author :