Какво исках да кажа преди три дена на премиера Бойко Борисов?

maxresdefaultГ-н Борисов,

Дано най-накрая се намерят средства за довършване на болницата на гр. Ямбол. Но дори да се осигурят средствата, ако целта е Ямбол да има болница, то Вашият Жоро не трябва да има никаква роля в проекта. Защото:

–          При почистването на коритото на река Тунджа парите се изхарчиха, а видим резултат няма.

–          При изпълнение на проекта за градския парк имаше масово изсичане на здрави дървета, които след това се самозапалиха и изчезнаха.

–          Водният цикъл – водещ до никъде.

–          Пречиствателната станция – с осигурено финансиране, но незавършена.

–          Рушащите се плочи с цитирам „задоволително“ качество на централната градска част.

–          Изчезнал доклад, доказващ, че Безистена е опасен.

–          Потъналите 15 милиона лева в новото и старото Ямболско сметище с катастрофален резултат.

–          Незачитане волята на гражданите за провеждане на референдуми.

–          Множество констатирани нарушения при провеждане на публични търгове.

Всичко това ни кара да мислим, че Вашият Жоро е неспособен да реализира един читав проект и не трябва да „помага“ дори в избора на изпълнител.

Какво успях да кажа?

Тъй като охраната – Ямболска или Софийска, не зная, не ме допусна да вляза в сградата на болницата понеже имало вече над 100 човека и още един щяло да стане много, успях да кажа само първото изречение от гореизложеното.

Сдружение „Движение с екологична насоченост”,

представлявано от Председателя на Ус Димитър Вълев Димитров

 

About the Author :