Йога за деца в риск

ATT_1428062958720_20150403_115749Сдружение „Спортен клуб „АЯЛИ”” спечели още един проект на Министерство на младежта и спорта – по програмата „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск”.
По този проект йога-клубът ще провежда безплатни йога-занимания за 36 деца в риск от града ни. До края на годината те ще тренират два пъти седмично в луксозното йога-студио, получавайки помощ и внимание от опитни йога-преподаватели.
Осигуреното от ММС финансиране е в размер на 2500 лв. Дейностите по проекта ще се реализират от март до декември 2015 г.
Чрез проекта амбициозното ръководство на йога клуба разширява своята дейност, насочвайки я към децата в риск с цел да подпомогне процесите на тяхното интегриране и адаптиране в обществото и да обогати и разнообрази използваните досега методи и средства за работа с децата в риск.
Йога клубът ще работи в активно сътрудничество с „Комплекс за социални услуги за деца и възрастни” (КСУДВ) към община Ямбол.

ATT_1428063072503_20150403_113632Физическото възпитание и двигателната активност са основен фактор за психо-физическото развитие на децата и важно средство за подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на децата в риск.
Системното практикуване на йога е ефективно средство за формиране и подобряване на социални качества и умения в децата, за усъвършенстване на ценностната им система, за пълноценно използване на свободното им време и формиране на навици за здравословен живот – фактори от изключително голямо значение в процеса на интеграция и адаптиране в обществото на децата в риск.
Йога също така е превенция срещу общи заболявания, наднормено тегло, гръбначни изкривявания, употреба на вредни вещества; механизъм за благотворно повлияване на неустойчивото внимание, трудното съсредоточаване, агресията.

ATT_1428063091655_20150403_113612Йога е спорт, изключително подходящ за деца на всякаква възраст, доколкото той използва меки движения, има несъстезателен и неаграсивен характер, подходящ е за деца с различни физически данни и възможности. Движенията и упражненията могат да се прилагат в различни варианти и комбинации, за да са подходящи и интересни за всяко дете на всяка възраст – от бързи, пъргави и темпераментни деца, до пълни, неподвижни, болнави и необичащи спорт и натоварване.
При заниманията по йога всяко дете се насърчава да прояви и развие своите двигателни способности, да се запознае и изследва своите възможностите в подкрепяща, неконкурентна атмосфера, чрез разнообразни физически и дихателни упражнения. Това помага на децата да открият удоволствието от спорта и движенията, учи ги на работа в екип, толерантност, и взаимопомощ, себеприемане и себеизява, формира в тях дисциплина и отговорност.

ATT_1428062944775_20150403_115756Това е вторият проект на йога-клуба към ММС. С предишния реализиран проект, „АЯЛИ” осигури безплатни занимания по йога за 45 деца в ЦДГ „Слънце”.

About the Author :