И “Тунджа” започна да депонира отпадъци на регионалното депо

DSC07351От 1 март 2016 година община “Тунджа” започна да депонира битовите неопасни отпадъци на новооткирото регионално депо край село Хаджидимитрово. Това стана възможно след като миналата седмица  кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев подписа договор за сметосъбиране и сметоизвозване с фирмата, спечелила обществената поръчка „СОРИКО“ ООД.

Извозването на отпадъците ще се извършва по определена транспортна схема и график, два до три пъти месечно. В тези села от територията на община „Тунджа“, където сметосъбирането не е трикратно, ще бъде увеличен броят на съдовете за отпадъци.

Дейностите по сметосъбиране на твърди битови отпадъци обхваща всички населени места на територията на общината, а извозването им ще се извършва до площадката за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци.

“Тунджа” е последната община, която депонира отпадъците си на регионалното депо. Останалите четири – Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа започнаха да го правят веднага след въвеждането му в експлоатация.

 

About the Author :