„И ние можем!”

1Под този наслов премина честването на Международния ден на хората с увреждания (3 декември) в ДВХУИ – с. Малко Шарково, съвместно с жените от Защитеното жилище в град Болярово (негов филиал). След дните на старателна подготовка празникът наистина протече великолепно!
Той бе открит с мажоретен танц. Последва приветствие от директора на това мащабно социално заведение – Дафинка Георгиева. Топлота и съпричастие към съдбата на различните от нас имаше в нейното обръщение към обитателките. Защото наистина и те, хората с увреждания, имат своя индивидуалност, лично достойнство, свои права на граждани.

2И трябва социалната политика на всяка държава да бъде насочена към гарантиране на достъп до общата архитектурна среда, до информация, образование и добра реализация на трудовия пазар (ако общото им здравословно състояние позволява това). В унисон с европейските изисквания общинското ръководство полага всеотдайни грижи за хората, настанени в социалните заведения на територията на община Болярово. А в душите си потребителите пазят искрена благодарност!
3С интересен танц и весела драматизация се изявиха жизнерадостните момичета от Защитеното жилище в Болярово. Тяхната художествено-музикална програма бе поздрав към всички присъстващи на празника. С много песни, танци и забавни игри бе наситен този ден. Участничките доказаха, че наистина могат много неща да постигнат, ако бъдат успешно подпомагани. За тяхната подготовка се погрижиха психологът, терапевтите, социалните работници, както и останалите членове на персонала. А резултатите бяха повече от радващи! Дружните усилия са всякога с великолепни постижения – доказана житейска максима. Нека и за напред бъде така – както в ежедневието, така и при отбелязването на празници!

45 6 7

Бинка Величкова

About the Author :