И двете фирми са подали оферта за довършване на болничния комплекс под прогнозната стойност

Ямбол, 2.02.2021 г.

И двете строителни фирми, които участват в обществената поръчка „Доизграждане на болничен комплекс към МБАЛ “Свети Пантелеймон-Ямбол” АД, гр. Ямбол“, са подали ценови оферти под прогнозната стойност, показват данните в Регистъра на обществените поръчки.

Прогнозната стойност е 21 999 960 лв. без ДДС (26 399 952 лв. с ДДС). Офертата на несебърската фирма „Тодоров и син 99“ ООД е 21 973 720,57 лв. без ДДС, а на софийската фирма – „ГЕОСТРОЙ“ АД – 21 996 034,38 лв. без ДДС.

На първото заседание комисията за провеждане на обществената поръчка с председател арх. Стоян Жечев е установила какво липсва от документацията и е дала срок от 5 работни дни за отстраняването на непълнотите.

Фирмите са представили всички необходими документи и на 1 февруари са отворени и двете технически предложения са оценени с максималния брой точки – 50. „Тодоров и син 99“ предлага три етапа на строителство и срок за изпълнение 12 месеца, същите етапи и същия срок на строителство е предложил и другият участник – софийската фирма „Геострой“ АД.

Вероятно решаваща за избора на изпълнител ще се окаже ценовата оферта. С 22 313.81лв. без ДДС е по-малко ценовото предложение на „Тодоров и син 99“ ООД.

About the Author :

2 Comments to “И двете фирми са подали оферта за довършване на болничния комплекс под прогнозната стойност”
 • Страхил
  February 2, 2021 - Reply

  Дали това са пари, необходими за окончателно въвеждане в експлоатация, или ще трябват още 10 милиона за оборудване?
  Защото вече имаше една оферта за 36 милиона.

 • .
  February 2, 2021 - Reply

  Да бе, Страхиле, в цената да не мислиш, че влизат лекарите, мед.сестри и санитарките?Само да не се окаже, че ще бъде на груба мазилка?

Leave a reply