Историята на поредния неуспешен опит за местен референдум

Ямбол, 18.02.2021 г.

Председател на Инициативния комитет за провеждане на местен референдум за налагане на 2-годишен мораториум на 5 G мрежи в Ямбол е Диана Димитрова – Кацарова. Пред „Делник“ тя разказа как се е породила идеята:

Ние сме млади хора от Ямбол, които искаме да бъде стопирана чрез налагане на мораториум процедурата по изграждане и експлоатацията на 5 G мрежи на територията на община Ямбол. Организирахме се в т. нар. местна инициатива, събрахме се 60 души и проведохме събрание, на което избрахме 5-членен инициативен комитет.

Мотивите ни са, че на високо равнище въпросът тепърва започва да бъде обсъждан, много градове налагат такива мораториуми. Дори в Европейския парламент специалистите говорят, че няма достатъчно доказателства в посока нито на едното, нито на другото твърдение и трябва да се спазва т. нар. принцип на предпазливостта, тъй като става въпрос за най-важното – нашето здраве.

Имаме желание за определен период от време да се изследва добре въпросът за 5 G мрежата във връзка с влиянието ѝ върху хората и околната среда и въпросът за сигурността на нашите данни, които ще бъдат изложени на по-голяма опасност в 5 G мрежата и това е твърдение на специалисти в съответната сфера. От страна на мобилните телекоми виждаме само позитивите на тази мрежа смятаме, че трябва да се даде думата и на защитниците на обратната теза.

Решихме, че искаме провеждане на местен референдум, за да се даде гласност за обсъждане на  темата, защото 7 месеца националната инициатива не успява да стигне до Народното събрание. Във Варна местната инициатива чакаше над 4 месеца изобщо да бъде разгледана подписката.

Нашата инициатива започна с идеята да съберем подписка, но изпратихме до Комисията за защита на личните данни запитване по няколко въпроса, за да бъде всичко законно. Местни бизнесмени бяха готови да помогнат, предоставяйки магазините си, но така и не получихме отговор, просто институциите не функционират, не дават отговори и не работят.

Затова потърсихме среща с групите общински съветници в Общински съвет – Ямбол поотделно и така се получи, че 14 от тях подкрепиха идеята ни и внесоха в Общински съвет искане за провеждане на местен референдум.

Аз лично подкрепям изразеното на днешната сесия становище, че има възможност да се проведе национален референдум и от тук нататък ще насочим усилията си да убедим и други общински съвети в страната да предложат да се проведе национален референдум на тази тема.

Моята позиция отновно законосъобразността на искането на местен референдум е, че е редно на първо време да се чуе местното население. Общинският съвет трябва да представлява местното население, а съдът е този, който казва какво е или не е законосъобразно. Според нас компетентността е смесена. Тесктовете по Закона за устройство на територията за такива съоръжения предполагат компетентност на Комисията за регулиране на съобщенията и на местното управление в лицето на кмета. Така че е спорен въпросът чия точно е компетентността за 5 G мрежите.

About the Author :

1 Comment to “Историята на поредния неуспешен опит за местен референдум”
  • манивелата
    February 18, 2021 - Reply

    ку-ку Дали инициаторите ще заплатят разгодите разходите за референдума ако не е успешен? От чий джоб ще излязат парите за подобно безумие ? Дали ще проведат референдуми за 3Г и 4Г – те са същото нещо като 5Г само че на различна честота . Дали ще инициира референдум против строежа на АЕЦ на брега на Тунджа ?

Leave a reply