Историческия музей обявява литературен конкурс

Istoricheski_muzej_YambolРегионален исторически музей –  Ямбол
oбявява
К О Н К У Р С
за есе или кратък разказ

„На епохата бяха необходими герои и времето ги роди“
посветен на 140 години от Априлското въстание в България

Основна цел на конкурса: Да преоткрием любородството на възрожденските ни предци и героите от Април 1876 година.

Призоваваме младите автори да се обърнат към събитията,
личностите и участието им през април 1876 г. Следвайки историческия период да покажат лична позиция и оценка на епохата на национално-освободителните борби на българския народ.

В конкурса могат да участват с есе или кратък разказ ученици от 8 до 12 клас.

Литературните произведения не трябва да са по-дълги от 2 страници, формат А4. Участниците трябва да представят творбите си в 3 екземпляра, като всяка от тях трябва да се придружава от име на автора, училище, телефон за връзка.

Краен срок за изпращане – 19 април 2016 г.
Адрес за получаване: Регионален исторически музей, ул. „Бяло море“ 2, 8600

About the Author :