Истини и спекулации около намалението на заплатите на администрацията в община „Тунджа”

DSC08266Проблемът с намалените в началото на годината средства за заплати в община „Тунджа”, които се дофинансират със собствени приходи на общината, ескалира и всички общински служители – кметовете,  администрацията в Ямбол и по селата, получиха за октомври 70 % от заплатите си. Общинските съветници от ГЕРБ, които са в основата да се направят такива размествания в бюджета, водещи уж до намаляване на администрацията, но всъщност по-скоро до това да се пречи на нормалната работа, решиха да оповестят официално позицията си на пресконференция. На нея стана ясно колко спекулативни са твърденията им и колко те не са наясно какво правят и какви са последствията от действията им. На пресконференцията кметът на Кабиле Георги Динев заяви, че вместо 700 лв. чисти за октомври е получил 400 лв. е и подал жалба в Инспекцията по труда, че не му е изплатен целият размер на заплатата.  Същото са направили още десетина негови колеги.

Предисторията:

На сесията на 22 януари 2017 г., когато се приемаше бюджетът на община „Тунджа”, общинските съветници от ГЕРБ и подкрепящите ги съветници от ЗС „Ал. Стамболийски” направиха размествания в бюджета като взеха общо над 250 000 лв. от средствата за дофинансиране на общинска администрация –  150 000 лв. от фонд работна заплата , 50 000 лв. от други възнаграждения (които включват изплащане на обезщетения за пенсиониране, болнични, работно облекло и фонд СБКМ) и пропорционално поискаха да се намалят полагащите се осигуровки върху намалените средства за заплати (общо намалението възлезе на 227 600 лв.). Всички тези пари те ги прехвърлиха във фонд „Резерв” с публичното обещание, когато се наложи, пак да ги върнат на мястото им. Отделно те намалиха и издръжката на общинска администрация със 100 000 лв., но за тях никой не спори и те не водят пряко до намалението на заплатите.

Три  пъти кметът на общината иска от средата на годината да се направи актуализация на бюджета, която да върне средствата на мястото им, но съветниците упорстват, че ще го направят само когато бъде внесена нова структура на общинска администрация, която да бъде обоснована и те да решат дали е полезна или не. Реално те са върнали 50 000 лв. за допълнителни плащания, но отказват да върнат необходимите 100 000 лв., за да могат да се изплатят изцяло заплатите на всички общински служители. До месец юли общината е успяла да реализира 50 000 лв. икономии от фонд работна заплата и затова е поискала тази сума от резерва да бъде прехвърлена към ремонта на уличната мрежа, но останалите 100 000 лв. няма как да бъдат компенсирани. Затова кметът се е принудил да намали заплатите и до края на годината да изплаща само 70 % от тях. В същото време заплатите на общинските съветници се изплащат в пълен размер, защото те реално са от друго перо на бюджета. В действителност пари в бюджета на общината има, но кметът няма законно право да прехвърля от едно перо в друго без одобрението на Общинския съвет и от този свой коз се възползват съветниците да пречат с каквото могат и да му „извиват ръцете”.

На пресконференцията съветниците от ГЕРБ изтъкнаха няколко обвинения, които не отговарят на реалността.

Съветниците твърдят, че администрацията е раздута, но те не правят разлика между щат и реален брой работещи в общинска администрация. В края на 2015 г. Общински съвет „Тунджа” е одобрил структурата на общинска администрация със 125,5 щата, от които 102 се финансират частично от държавата, а 23,5 се дофинансират със собствени приходи.  Структурата на общинска администрация реално не е увеличавана  от 2012 г., когато са направени последните драстични съкращения. При управлението на ГЕРБ държавата спря да изплаща пълния размер на държавната субсидия, като Министерство на финансите даде указания недостигът на средства за държавната дейност  да се допълва със собствени средства на общините за заплати, обезщетения при пенсиониране, облекло  и др.

Администрацията на община „Тунджа” през 2008 г. е била 163,5 щата, през 2009 г. е била 157 щата, през 2010 г. – 159 щата, през 2011 г. – 152,5 щата, а през 2012 г. вече е 123 щата и няма накъде повече да се съкращава, за да се върши нормално работата.

На гласуваните в края на 2015 г.  125,5 щата реално отговорят 132 общински служители, защото някои от тях работят на половин щат, други на три четвърти щат, а болшинството заемат цял щат. От тези 132 души общинска администрация 70 работят по селата – 44 кметове и кметски наместници и 26 служители на кметства, като в две села има по 1,5 щата, в 11 села има по един щат,  в 12 села има служители на половин щат и в 19 села няма назначени служители, но при нужда, ако кметът или кметският наместник отсъства, се замества от общински служител от администрацията в Ямбол.

Останалите 62 души работят в администрацията в Ямбол, като 15 от тях пътуват от селата.

Реално през годините заради законовите промени финансово – административните задължения на служителите по селата драстично намаляват. Сега те извършват само услуги по гражданско състояние и по събиране на местни данъци и такси, докато преди са имали и счетоводни функции, които са отпаднали. Това е и причината да се намалят и щатовете по селата.

Общинските съветници твърдят, че кметът незаконно плаща 70 % от заплатите на всички служители, дори и на тези, за които има държавна субсидия, а те са намалили фонд работна заплата само на 23, 5 души, които се дофинансират със собствени средства. Тук отново ще обърна внимание, че за тях 23,5 щатни бройки се равняват на 23 и половина души, което не е реалност.

Оказва се, че намалените 405 700 лв. за заплати, които се дофинансират със собствени средства, реално не са само за заплатите на  тези 23,5 щата, а и за дофинансирането на заплатите на кметовете, кметските наместници и на общинските служители, защото, ако се използва само полагащата се държавна субсидия, никой няма да иска да работи нито като кмет, нито като общински служител. Това е и причината реално намалението на този фонд да засяга всички, а не само тези 23,5 щата.

Общинският съветник Атанас Христов се опита да спекулира, че едва ли не тези 23,5 души взимали по 1700 лв. заплата, защото сумата за дофинансиране била 727 600 лв., но реално това не е сумата за заплати, а заедно с осигуровките и другите плащания. Отделно от тези 405 700 лв., които са за фонд работна заплата, само 271 200 лв. покриват възнагражденията на тези 23,5 щата. С останалите 134 500 лв. се дофинансират заплатите на служителите, кметовете и кметските наместници, над осигуреното им възнаграждение от държавната субсидия.

Спекулация е и друго негово твърдение, че всеки втори лев от данъците на гражданите отиват за дофинансирането на заплатите  на тези 23,5 служители, защото данъците били 1,248 млн. лв., а за дофинансиране отивали 727 600 лв. Реално дофинансирането на средствата за заплати и други плащания на общинска администрация става от събраните от същата тази администрация такси за извършени от нея услуги. Приходите от общинските такси през 2017 г. са в размер на 1 556 620 лв., като 834 516 лв. от тях са целеви за такса битови отпадъци, но таксите от административни услуги, които са 430 000 лв., реално покриват перото заплати за дофинансиране, а приходите от останалите такси и другите разходи.

Съветниците така и не успяха да отговорят на въпроса кое според тях е законното действие на кмета при така гласуваното от тях решение, защото структурата на администрацията е приета, хората са назначени и първите 9 месеца от годината им е плащан целият размер на договорените възнаграждения, защото администрацията е била подлъгана от обещанието, че при нужда необходимите средства ще бъдат върнати, където им е мястото.

Практиката с дофинансирането на общинска администрация със собствени приходи се използва от всички общини в България. В община Ямбол, например, където се обслужва само едно населено място, пък било то и град с население около 70 000 души, общинската администрация наброява 124 щатни бройки,  в т.ч. 1 кмет, и още 48 щатни бройки, които се дофинансират със собствени средства на общината, като само за заплатите им са заделени 570 610 лв.

Т. е. община „Тунджа” не прави нищо незаконно и изключително, като дофинансира числеността на общинска администрация, за да може да отговори на спецификата си и да предоставя услуги не само в административния център в Ямбол, но и в 44-те населени места.

И колкото и да искат да оправдаят ината си да не гласуват необходимите средства за заплати с уж благородната идея да се види кои длъжности се дофинансират с общински средства и дали това е необходимо, реално общинските съветници прикриват истинския си мотив, че искат да покажат кой каква сила има в тази община, без да им пука какви са последствията от действията им и кой ще пострада. А когато кмет и Общински съвет работят в различни посоки, в крайна сметка това ще се отрази и на гражданите, колкото и администрацията да се опитва да не позволи това.

Диана Иванова

About the Author :