„Искаме диалог на действието, а не на оправданието!“

DSC00544Разгорещени дебати по качеството на ел. захранването и подаването на електрическа енергия възникнаха по време на редовната месечна оперативка с кметовете и кметските наместници от община „Тунджа“. По искане на ръководството на общината, участие в оперативката взеха представители на EVN – Ямбол. Повод за тематичната среща са многобройните жалби, сигнали и проблеми, отправяни от граждани, представители на бизнеса и местната власт, както по време на приемните дни на кмета на общината Георги Георгиев, така и пред EVN – Пловдив. В анонса на срещата кметът Георгиев сподели, че острите проблеми на хората по места са нееднократно поставяни на вниманието на институцията, както писмено, така и в преки разговори, но положителен резултат и решение на въпросите до момента няма. Той акцентира, че в тази посока местната власт няма правомощия, но може да бъде застъпник на интересите на гражданите и това е целта на срещата, „защото ние всички дължим това на хората – и общината и EVN – да предоставяме качествени услуги.“, добави кметът Георги Георгиев.

Инж. Димитър Аналиев – представител на фирмата, отговаряща за поддръжката на уличното осветление в общината и много кметове с тревога представиха основните проблеми по села: чести токови удари, водещи до изгаряне и повреда на ел. уреди; провиснали и скъсани проводници; остарели и амортизирани електрически стълбове; изключително утежнена и неефективна комуникация с Центъра в Пловдив и редица други. Поставен беше и въпросът – защо фиксираната цена на ел. енергия е еднаква за града и селото, след като качеството на услугата не е еднаква? Много от кметовете изказаха мнение, че имат готовност по места да спрат плащането на тока, ако от страна на EVN не се поеме по-голяма ангажираност и отговорност при ефективно решаване на нееднократно поставяните проблеми. Те не приеха и представените обяснения от страна на представителя на EVN, че причините са в резултат на открити въздушни кабели, прелитащи птици, наличието на голям брой ВЕИ, лоши атмосферни условия … Кметовете категорично подчертаха „Искаме диалог на действието, а не на оправданието!“.

В края на дебата, кметът Георги Георгиев обобщи, че ще бъде отправена нова покана за среща, в която да вземе участие представител на EVN – Пловдив. Ще бъде поискано да се представят конкретни мерки, инвестиции, форми на комуникация и организация на работата в 44-те села на община „Тунджа“, които ще доведат до по-добро качество на предоставяната услуга и по-спокоен и сигурен живот на гражданите на общината.

About the Author :