Информционна среща по Програмата за развитие на селските райони

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа информационна среща в офиса на Областен информационен център – Ямбол бе представена една от най-привлекателните за земеделските стопани подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони.

Тази подмярка е насочена към малките земеделски стопанства, които имат стандартен производствен обем в диапазона от 2000 до 7999 евро, регистрирани са по Наредба № 3 от 1999 г. и са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи за предходната календарна година.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа срещата присъстваха земеделски производители и животновъди, представители на организации на земеделски производители и на животновъди, регионални медии и заинтересовани граждани.

В първата част на срещата Надежда Бабугерова, експерт в ОИЦ-Ямбол представи най-важното от условията за кандидатстване по процедурата. Във втората част Зоя Тодорова от Национална служба за съвети в земеделието-Ямбол се спря на детайлите в стъпките за кандидатстване, в подготовката на необходимите документи и на важните практически аспекти на процеса.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ последвалата дискусия присъстващите зададоха многобройни въпроси, касаещи спецификата на техните проектни идеи.

С организирането на навременни информационни срещи ОИЦ-Ямбол се стреми да предостави на заинтересованите потенциални бенефициенти необходимата експертна информация, която да им помогне да изготвят конкурентни и жизнеспособни проекти.

About the Author :

Leave a reply