„Информирани знаем повече”

P1080469По инициатива на ръководството на Дневен център за стари хора в с. Генерал Инзово, с подкрепата на община „Тунджа”, бе организирана беседа на тема „Как да се предпазим от телефонни измами”. Избраната тема е актуална за възрастните хора от малките населени места на общината. Проблемите, свързани с опазване на личното имущество и парични средства са често срещани при самотноживеещите възрастни хора на територията на община „Тунджа”.

За да разговаря с потребителите на социалната услуга присъства представител на Районно Управление Полиция „Тунджа”- инспектор Иван Иванов.

Беседата с длъжностното лице илюстрира най-честите сценарии, които измамниците прилагат, за да въведат в заблуждение възрастните хора. От своя страна потребителите на социалната услуга споделиха свой личен опит – как те са реагирали в подобни ситуации и къде са допуснали грешка.

P1080468Инспектор Иванов акцентира преди всичко върху самоотговорността на всеки един гражданин- отговорност към нас самите, към нашето лично имущество, пари и финанси. Основното, върху което той насочи вниманието на присъстващите, бе повишената бдителност, тяхната предпазливост – както у дома,така и на обществени места. Инспектор Иванов припомни на възрастните хора, че при всяка възникнала проблемна ситуация те могат да сигнализират органите на реда чрез кмета на своето населено място или чрез национален телефон 112. Бяха представени разнообразни казуси на телефонни измами – за да знаем как да реагираме, как да овладеем паниката и страха и да не се поддадем на измамниците.

Дискусията бе многостранна, полезна и актуална – откликваща на потребностите на възрастните хора, поради което те не скриха своето задоволсвто. От своя страна, Районно Управление Полиция „Тунджа” обеща и за в бъдеще да се отзовава на подобни общественозначими теми за жителите на общината.

Провелата се беседа в Дневен център за стари хора – с. Генерал Инзово е поредно доказателство, че в община „Тунджа” ръководен принцип в работата е гарантиране на достоен живот за нейното население с грижа и опазване на тяхното имущество и непрекосновеност.

Златка Георгиева – ръководител на

Дневен център за стари хора  – с. Генерал Инзово

About the Author :