Информационни срещи на ОИЦ-Ямбол във всички общини

pic5647През месец септември  2018 г. Областен информационен център – Ямбол стартира цикъл от информационни срещи за представяне на трите процедури с обявен прием на проекти по подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020г:

• “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“;

• „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“;

• „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз”.

Поредицата от събития започват от 21 септември в с. Генерал Инзово, община Тунджа и приключват на 28 септември в град Ямбол. Срещите са предназначени за представители на бизнеса, занаятчии, регистрирани земеделски стопани, медиите и широката общественост. Темата на информационните събития е „Представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020г.”

Експертите от ОИЦ-Ямбол ще представят пред всички присъстващи условията за кандидатстване по процедурите и ще бъдат на разположение за отговор на конкретни въпроси, свързани с тях.

Целта на подобни събития е максимално голям брой жители от област Ямбол да получат на място актуална и подробна информация за възможностите за кандидатстване по оперативните програми, финансирани от ЕСИФ, мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020.

Информационните срещи ще се проведат от 11:00 ч. във всяка община както следва:

-21.09.2018 г., Община Тунджа –  с. Генерал Инзово, в залата на музеен комплекс „Акбунарската къща“;

-25.09.2018 г., Община Стралджа – Клуб на пенсионера в град Стралджа;

-26.09.2018  г. Община Елхово – Конферентна зала в хотел „Колхида“ -град Елхово;

-27.09.2018 г. Община Болярово – Ритуалната зала в град Болярово;

-28.09.2018  г. Община Ямбол – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол.

 

About the Author :

Leave a reply