Информационни срещи за европейското финансиране

Стралджа, 31.10.16В периода 31 октомври – 09 ноември 2016г. Областен информационен център – Ямбол проведе поредица от информационни срещи в петте общини от областта на тема  „Оперативните програми, ПРСР и ПМДР  през 2017 г.“

Представени бяха предстоящите за календарната 2017г. приеми по процедури, мерки и подмерки от оперативните програми “Наука и образование за интелигентен растеж“, “Околна среда“, “Транспорт и транспортна инфраструктура“, ,,Добро управление“, ,,Иновации и конкурентоспособност“, ,,Региони в растеж“, ,,Развитие на човешките ресурси“, ,,Програма за морско дело и рибарство“, ,,Програма за развитие на селските райони“ съгласно проектите на индикативните годишни работни програми.

Елхово,03.11.16 Най-засилен интерес от страна на присъстващите на събитията имаше към допустимите кандидати, дейности и разходи, процент на финансиране по процедури на ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програма за развитие на селските район.

След презентациите беше отделено време за дискусионен блок, по време на който много от гостите на информационните срещи задаваха конкретни въпроси за условията за кандидатстване по някои от процедурите и подмерките на програмите.

Болярово,02.11.16Тунджа, 08.11.16Ямбол, 09.11.16

 

About the Author :

Leave a reply