Информационна среща с ученици

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA   Областен информационен център-Ямбол проведе информационна среща с ученици от Основно училище „Николай Петрини“ гр.Ямбол на тема: „Eвропейските фондове: възможности за младите хора“.
Децата бяха запознати с дейността на мрежата от областни информационни центрове и услугите, които ОИЦ-Ямбол предоставя.
Мария Никова, управител на Центъра представи добри практики от реализирани проекти, които имат отражение върху икономическия и социалния живот в петте общини на област Ямбол. С кратката виртуална разходка из страницата на Структурните фондове на ЕС http://www.eufunds.bg, експертите запознаха присъстващите със седемте оперативни програми, действащи през 2007-2013.

About the Author :