Информационна среща с разяснителен характер

IMGP7066На 21 декември  2017 година се проведе информационна среща на Местната инициативна група Болярово-Елхово за представяне на СВОМР (Стратегия за водено от общностите местно развитие) и възможностите за кандидатстване.

Разясненията, дадени от г-жа Нели Кадиева, изпълнителен директор на МИГ Елхово-Болярово пред заинтересованите присъстващи, се оказаха актуални, изключително полезни.

IMGP7071 Те касаят мерките, които ще бъдат отворени, за да се кандидатства по тях. А именно: Мярка 4.1 – подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства, която касае и занимаващи се с пчеларство производители; Мярка 4.2. – инвестиции в преработка на земеделски продукт, визираща изграждането на малки преработвателни цехове, а и по-големи предприятия; Мярка 6.4.1. – инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (например къщи за гости, разкриване на малки магазинчета и т.н.). Мярка 7.2 – тя е с най-голям бюджет, а неин сектор са културно-историческото наследство, читалища, училища, туризмът – в неговите разновидности; Мярка 8.6.- преработване на горски продукти (билки, гъби), дървесна обработка и т.н.

IMGP7067Общият бюджет по всички тези инвестиции възлиза на милион и половина евро. Г-жа Кадиева запозна присъстващите и с условията, на които трябва да отговарят получателите, тоест допустимите кандидати. А начинът за кандидатстване ще бъде вече само по електронен път. Затова ще има допълнителни срещи и обучения на МИГ.

 

IMGP7068След края на презентацията въпроси към г-жа Кадиева бяха отправени от д-р Янка Николова, на която бяха дадени нужните пояснения и отговори.

В края на срещата заместник-кметът на община Болярово г-жа Нина Терзиева изказа благодарност а г-жа Кадиева и нейната сътрудничка за предоставената подробна информация, изразявайки увереност в полезните инициативи, които ще стартират на териториите на нашите съседни общини.

IMGP7069IMGP7070

About the Author :