Информационна кампания

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо повод Европейски ден на солидарност между поколенията възрастни хора, участници в проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права” проведоха информационна кампания във връзка с най-често извършваните измами с възрастни хора.

Информационният пункт бе разположен в Градският парк, на специално обособена шатра, обозначена с отличителните знаци на Червен кръст.

Възрастните доброволци разпространяваха материали с информация за най – често използваните измами на възрастни хора: по телефона; измамени със съобщения по мобилен телефон; измами с награди и др.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКампанията предизвика интерес у гражданите, които се спираха и задаваха въпросите си към възрастните хора – доброволци на БЧК.

Инициативата по повод Европейски ден на солидарността между поколенията приключи със създаване на „Цветна алея” на солидарността до сградата на БЧК. В инициативата се включиха младежи от БМЧК и възрастни доброволци от проекта и заедно посадиха цветя. Целта е младежите да придобият знания от възрастните доброволци за начините на засаждане на различни видове цветя. Ангажиментът на младите доброволци е да се грижат за „Цветната алея”.

About the Author :