Информационна кампания „За да има утре! ”

droga-gradvelin.com_Във връзка с Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни Общински съвет за наркотични вещества, Превантивно информационен център при община Ямбол, Комплекс за социални услуги на деца и възрастни – Ямбол, Местна комисия за борба  с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол в партньорство с Детска педагогическа стая  при РУ на МВР – Ямбол стартират информационна кампания  под надслов „За да има утре! ”.

С пресконференция на 20.05.2015 г. от 15.00 часа, която ще се състои в Комплекс за социални услуги на деца и възрастни – Ямбол,  ще се постави началото на кампанията. В рамките на тазгодишната кампания ще бъдат проведени информационни дни в училищата в Ямбол, с цел запознаване на подрастващото поколение с рисковете от употребата на упойващи вещества и разрушителния ефект, който те имат, както върху употребяващите, така и върху живота на семействата им. Наред с предоставянето на информационни материали по проблематиката, пред учениците ще бъдат представени и  документални филми по темата.

За поредна година е обявен конкурс за есе, рисунка и колаж под мотото на кампанията „За да има утре! ”. Целта на конкурса е да провокира мисленето на младите хора и изграждането на активна позиция относно отрицателните последици при злоупотребата на наркотици. В конкурса могат да участват ученици от 6 до 12 клас от Ямбол, които ще бъдат разделени в две възрастови групи: 6-8 клас и 9-12 клас. Всяка творба трябва да е придружена от: трите имена на автора, учебно заведение, клас, електронен адрес и телефон за връзка. При липса на един от посочените идентификатори, творбата няма да участва в класацията.

Регламент:

1. Раздел: „Рисунка” или „Колаж”- всеки участник може да представи една творба с формат 35 на 50 см или на А4 като използва свободно избрана техника.

2. Раздел: „Есе” – творбите не трябва да надвишават две машинописни страници.

Краен срок за предаване на творбите: 18.06.2015 г. на адрес: гр. Ямбол, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол, ул. Търговска № 120 – за конкурса или на място в КСУДВ от 8.00 до 17.00 часа, тел. 046/ 681 080.

На 05.06.2015 г., под мотото на информационната кампания, ще се проведе междуучилищен турнир по футбол за ученици от 10 до 15- годишна възраст. Отборите ще се състоят от по 7 играча, като турнира ще се проведе на малки врати с времетраене на полувремето от 20 минути. Заявки за участие ще се приемат до 17.00 часа на 29.05.2015 г. на тел. 046/681 080 и на имейл: [email protected]

На 09.06.2015 г. от 15.00 часа в КСУДВ – гр. Ямбол ще се проведе викторина  „За да има утре!! ”.  Регламентът на викторината предвижда отборите да бъдат от по 4 ученика /V –VІІІ клас / като въпросите ще бъдат свързани с видовете наркотични вещества, видове зависимости и вредите свързани с тях. Заявки за участие ще се приемат до 17.00 часа на 05.06.2015 г. на тел. 046/681 080 и на имейл: [email protected]

С музикална програма и награждаване на заелите призови места в конкурсите, ще протече заключителната и кулминационна част на кампанията „За да има утре!”.Събитието ще бъде на 26 юни от 17.30 часа в Градски парк /Малкия розариум/.

About the Author :