Информационна кампания в Ямбол по повод Деня на розовата фланелка

15d592cc14e56a997953396b25bf9d88От няколко години всяка последна сряда на месец февруари се отбелязва като Ден на розовата фланелка или още денят, в който децата казват своето „НЕ!“ на тормоза в училище.  Във връзка с това в рамките на седмица Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол организира информационна кампания, по време, на която се провеждат беседи с учениците, с акцент върху проблема с насилието и тормоза сред децата, информират от пресцентъра на общината. Децата от доброволческия клуб „Приятел на МКБППМН“  участват в кампанията с раздаване на информационните материали.

About the Author :