Информационната кампания „Преоткрий човека до теб!“

yambol n„Преоткрий човека до теб!“ – това е посланието на информационната кампания, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол по повод Световния денят на добротата (13 ноември) и Деня на толерантността (16 ноември).

В рамките на две седмици членове на Комисията и обществени възпитатели ще проведат срещи с ученици, по време на които ще се акцентира върху  взаимоотношенията между хората, за това какво е да си добър, какво е доброта, нуждаем ли се от нея. На 13 ноември деца от доброволческия клуб „Приятел на МКБППМН“ ще раздават информационни материали в централна градска част.

На 15.11.2018 г. от 15.00 часа в залата на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни се организира интерактивно занимание „Открит урок по доброта“. В него ще вземат участие деца от доброволческия клуб към Комисията, ученици от различни училища, както и деца от Съвета на децата в Ямбол.

 

About the Author :

Leave a reply