Информационен ден за първата покана за проекти по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция

interregСлед одобрението и стартирането на Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България-Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз са планирани поредица събитияза потенциални кандидати от трансграничния регион. Целта на кампанията е да  популяризира Поканата и да подпомогне кандидатите при изготвянето и подаването на проектни предложения.

Съвместният секретариат – Хасково в сътрудничество с ГД “Управление на териториалното сътрудничество”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган) организират Информационни дни в град Ямбол и град Бургас.

Информационният ден в град Ямбол ще се проведе на 07.01.2016 г. в залата на Хотел „Диана Палас“, ул. „Иван Вазов“ №2.

Информационният ден в град Бургасще се проведе на 12.01.2016 г. в залата на  Областна администрация –Бургас, ул. „Цар Петър“№1.

По време на събитието ще бъдат представени изискванията за кандидатстване, насоките за попълване на формуляра за кандидатстване и изготвяне на бюджет на проекта.

Презентациите ще бъдат на български език.

Заинтересованите организации могат да попълнят и изпратят  Регистрационна форма на следните електронни адреси [email protected]и [email protected] не по-късно от 05януари 2016.

About the Author :