Информационен ден за напредъка по изграждане на ВиК мрежата по проекта за Водния цикъл на град Ямбол

OBSTINA_YambolНа 7 август, петък, община Ямбол организира Информационен ден по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол“.
Информационни шатри ще бъдат разположени на две места в града: на пл. „Страшимир Кринчев“ в кв. „Каргон“, както и в Градския парк, пред Розариума. В часовете от 9.00 до 12.00 експерти от Звеното за изпълнение на проекта ще отговарят на въпроси на заинтересованите лица за извършваните строителни дейности и процеса на присъединяване към новоизградената ВиК мрежа. С информационни материали ще бъде представен напредъкът по изграждането на водопроводната и канализационна мрежа в кв. „Каргон“, дейностите по възстановяването на пътните настилки, предстоящите довършителни работи по канализационно-помпените станции, както и други дейности до приключването на проекта.

About the Author :